Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

2/8/2022

8:00 - 17:00

KP 1 phường I; KP 3, 4 phường IV

3/8/2022

8:00 - 17:00

KP 5 phường IV; KP Ninh Phú, Ninh An, phường Ninh Sơn. KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh

4/8/2022

8:00 - 17:00

KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh; KP 4 phường IV

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

2/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, xã Thanh Phước

3/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch

4/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 5 xã Bàu Đồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

2/8/2022

7:30 - 17:00

KP An Quới, An Phú, phường An Hòa

3/8/2022

7:30 - 17:00

KP Suối Sâu, phường An Tịnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

2/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp An Thọ, xã An Cơ

2/8/2022

7:30 - 17:00

Tổ 20 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền; Tổ 3 ấp An Điền, xã An Bình

2/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

3/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

3/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Long Châu, Long Chẩn, xã Long Vĩnh

4/8/2022

7:30 - 11:30

Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

4/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Điền (trừ tổ 3), xã An Bình

4/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

4/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thành Tây, xã Thành Long; Ấp Trường xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

3/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Long 2, xã Phan

4/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 16 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

2/8/2022

8:00 - 8:45

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường KP4)

2/8/2022

9:00 - 9:45

Cơ sở Lê Thành Công

2/8/2022

10:00 - 10:45

Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Cơ sở 2)

2/8/2022

10:30 - 11:30

Trường trung học cơ sở Tây Sơn

2/8/2022

13:30 - 14:30

Trường mầm non Hoa Mai

2/8/2022

14:45 - 15:45

Cơ sở Như Ý

3/8/2022

8:00 - 17:00

Đồn 833

3/8/2022

8:30 - 9:15

Hộ tưới tiêu Nguyễn Thành Trung

3/8/2022

9:30 - 10:30

HTT Sầm Ngươn Nhứt

3/8/2022

10:45 - 11:30

HTS Võ Văn Lực

3/8/2022

14:45 - 15:30

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

3/8/2022

15:45 - 16:45

Đồn biên phòng Lò Gò - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh

4/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình; Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

3/8/2022

7:00 - 17:00

KP Long Chí, Long Thành, phường Long Thành Trung

3/8/2022

8:00 - 17:00

KP Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân

4/8/2022

8:00 - 17:00

KP Long Tân, phường Long Thành Bắc