Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

8/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ, phường Ninh Sơn

9/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

6/11/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Thanh Bình C, Thanh Hà, Nội Ô A, thị trấn Gò Dầu. Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh

8/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước. Khách hàng: DNTN Kim Thuỷ, NĐ Phước Đông, Cty Vĩnh Phong, Cty TNHH Tân Ngọc Lực, Cty TNHH SX TM DV Thực phẩm My My

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

7/11/2021

7:30 - 17:00

Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng

8/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận

9/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Bà Nhã, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

6/11/2021

8:00 - 17:00

Đồn biên phòng Tống Lê Chân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/11/2021

8:00 - 10:00

Tổ 1, 2, 10 ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

8/11/2021

8:00 - 11:30

Ấp Phước Thạnh, Phước Lập, Phước Lộc, Phước Trung, xã Phước Vinh. Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

8/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1, 2, 10 ấp Suối Dộp, xã Thái Bình

8/11/2021

13:30 - 17:00

Ấp An Lộc, xã An Cơ. Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

9/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi. Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình (trừ tổ 1, 2, 10)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

7/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Hiệp, Ninh An, xã Bàu Năng

9/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Phước Tân 1, 2 xã Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

8/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình

8/11/2021

8:30 - 9:30

Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

8/11/2021

9:30 - 10:30

Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

8/11/2021

10:30 - 11:30

Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

8/11/2021

14:00 - 15:00

Tổ 7 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

8/11/2021

15:30 - 16:30

Tổ 4 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

9/11/2021

8:00 - 17:00

Hàn điện Phan Bá Đạt; Bưu cục Hòa Hiệp

9/11/2021

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

8/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Phước, xã Trường Tây

9/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

8/11/2021

8:00 - 11:30

Tổ 3 ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ. Ấp Long Cường, xã Long Khánh

9/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận