Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

7/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Giồng Cà, xã Bình Minh; Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn

7/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 5 phường I; Khu phố 3, 4 phường II; Khu phố 2, 3 phường III

7/6/2022

13:30 - 17:00

Khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn; Khu phố Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh

8/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn

9/6/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh; Khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh

9/6/2022

13:30 - 17:00

Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức

9/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã Bàu Đồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

7/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình; Khu phố An Thới, phường An Hòa

8/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố An Thới, phường An Tịnh

9/6/2022

7:30 - 17:00

Khu phố Hòa Hội, An Hội, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

7/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp 7 xã Suối Dây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

7/6/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít; Tổ 14 ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

9/6/2022

8:00 - 11:30

Ấp Ninh Bình, Ninh An, xã Bàu Năng

9/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

7/6/2022

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Cầu, xã Tân Phong

7/6/2022

9:45 - 10:45

Cơ sở hàn điện Nguyễn Văn Hảo

7/6/2022

11:00 - 11:45

DNTN Nguyễn Dương

7/6/2022

14:00 - 15:00

Lý Văn Lang

7/6/2022

15:15 - 16:00

Nguyễn Thị Hợi

8/6/2022

8:00 - 9:00

Cơ sở karaoke Nhật Lan

8/6/2022

9:15 - 10:00

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường số 1 KP1)

8/6/2022

10:15 - 11:15

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tân Biên (đèn đường KP1)

8/6/2022

13:30 - 14:15

Phan Văn Thà

8/6/2022

14:30 - 15:30

Giang Đức Công

8/6/2022

15:45 - 16:30

Công ty TNHH MTV Bảo Nhật

9/6/2022

8:00 - 9:00

Petrolimex Cửa hàng 100 - Công ty xăng dầu Tây Ninh

9/6/2022

9:15 - 10:00

Hộ kinh doanh Út Mão

9/6/2022

10:15 - 11:15

Công ty CP xăng dầu dầu khí Tây Ninh

9/6/2022

14:45 - 15:45

Lương Công Đền

9/6/2022

16:00 - 17:00

Phạm Văn Hiếu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

7/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Năm Trại, Trường Phú, xã Trường Đông

8/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

9/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Phước, xã Trường Tây