Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

8/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 2, 3 phường IV

8/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 1 phường IV

9/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 1 phường IV

10/10/2021

6:00 - 6:30

Khu phố 2, 7 phường III

10/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 1, 2, 3, 5, 6, 7 phường III. Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh. Khu phố 3, 4 phường II

10/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 2 phường I

10/10/2021

17:00 - 17:30

Khu phố 2, 7 phường III

11/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, xã Tân Bình

12/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Tân Trung, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

8/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

9/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức B, xã Phước Đông

11/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông. Bưu điện Thanh Phước. DNTN Trung Hiếu. Trường tiểu học Thanh Hà. Lò bánh mì Phan Thị Thẩm. Lò bánh mì Nguyễn Văn Hoàng

12/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bến Đình, Đường Long, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

8/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Hòa Hưng, An Lợi, Hòa Lợi, phường An Hòa

9/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc

11/10/2021

8:00 - 17:00

Khu phố An Bình; Suối Sâu, phường An Tịnh

12/10/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Hội, Hòa Hội, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

8/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Hội Thắng, xã Tân Hội. Ấp Tầm Phô, Đông Hà, xã Tân Đông. Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà. Đồn biên phòng 823

9/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Trung, xã Tân Hà

10/10/2021

4:00 - 18:00

Xã Suối Dây; Suối Ngô; Tân Hòa; Ấp Hội An xã Tân Hội; Thị trấn Tân Châu; Ấp 2, 3, 4, 5 xã Suối Dây

11/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Tây, Tân Trung, xã Tân Hưng. Ấp Tân Hòa, Tân Xuân, xã Tân Phú. Bưu cục Tân Hưng. Chi cục thuế Tân Châu 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/10/2021

7:00 - 9:00

Tổ 16 ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

9/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước

9/10/2021

7:30 - 17:00

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

11/10/2021

7:00 - 9:00

Ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình

11/10/2021

8:00 - 11:30

Ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh. Ấp An Lộc, xã An Cơ

11/10/2021

13:30 - 14:00

Ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình. Khu phố 3 thị trấn Châu Thành

11/10/2021

13:30 - 17:00

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi. Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước

11/10/2021

16:30 - 17:00

Ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình. Khu phố 3 thị trấn Châu Thành

12/10/2021

7:00 - 9:00

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền

12/10/2021

7:00 - 17:00

Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền

12/10/2021

11:00 - 11:30

Ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

8/10/2021

6:30 - 17:30

Tổ 13 ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh

9/10/2021

8:00 - 11:30

Tổ 11 ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

9/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh

9/10/2021

14:00 - 17:00

Tổ 11 ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là

12/10/2021

8:00 - 11:30

Ấp 3 xã Bến Củi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

9/10/2021

8:00 - 9:00

Văn phòng Huyện ủy Tân Biên

9/10/2021

9:30 - 10:30

Công ty TNHH TMDV XNK Xuân Trường

9/10/2021

10:45 - 11:30

Công ty TNHH Dương Nam Long

9/10/2021

14:00 - 16:00

K/h Trần Thị Hoa

10/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 4 khu phố 7; ấp Cầu, xã Tân Phong; Xã Hòa Hiệp

11/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

11/10/2021

10:15 - 11:15

K/h Đặng Duy Thành

11/10/2021

15:30 - 17:00

Công ty TNHH MTV XNK Hoa Nhài

12/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

12/10/2021

8:30 - 17:00

K/h Lê Ngọc Hoa

12/10/2021

10:30 - 11:30

CB Mì Lâm Thị Huyền

12/10/2021

15:00 - 16:00

Phòng LĐ-TB-XH Tân Biên (N/Trag L/Sỉ..R)

12/10/2021

16:15 - 17:00

DNTN Tân Lập I, II

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

8/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân. Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa

9/10/2021

6:00 - 17:00

Khu phố Long Tân, phường Long Thành Bắc. Ấp Trường Phước, xã Trường Tây

10/10/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân. Khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung. Ấp Long Yên, Giang Tân, xã Long Thành Nam

12/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Trường Phú, Năm Trại, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

7/10/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận

10/10/2021

7:00 - 17:30

Ấp Thuận Đông, Thuận Tây, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận. Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu

11/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

12/10/2021

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận. Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận