Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

10/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Rộc B, xã Thạnh Đức

11/5/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh; Ấp Suối Cao B, xã Phước Đông; Ấp 3 xã Bàu Đồn

12/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Lợi, Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận

11/5/2022

7:30 - 17:00

Khu phố An Thành, phường An Tịnh

12/5/2022

8:00 - 17:00

Khu phố Lộc Thanh, phường Lộc Hưng; Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/5/2022

8:00 - 11:30

Ấp Trường, xã Hảo Đước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

10/5/2022

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp Tân Định 1, xã Suối Đá; Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít; Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi; Ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá

11/5/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2, 3 ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi; Ấp Phước Hòa, Tân Định 1, xã Suối Đá

12/5/2022

8:00 - 17:00

Tổ 12 ấp Tân Định 1, xã Suối Đá; Ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

10/5/2022

8:00 - 11:30

Tổ 6 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

10/5/2022

8:30 - 10:00

HTT Nguyễn Văn Thanh

10/5/2022

10:30 - 11:30

HTT Nguyễn Văn Thanh

10/5/2022

13:30 - 14:30

Nguyễn Hoàng Nghĩa

10/5/2022

13:30 - 17:00

Tổ 3 ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

10/5/2022

14:45 - 15:45

Cơ sở Lộc Thành

10/5/2022

16:00 - 17:00

CN Cty TNHH MTV cao su 30/4 Tây Ninh - Nông trường cao su Tân Biên

11/5/2022

7:00 - 17:00

Tổ 1, 2 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

12/5/2022

8:00 - 9:00

Thân Thị Hưởng (trạm riêng)

12/5/2022

9:15 - 10:15

CS hàn điện Trương Văn Kiệt

12/5/2022

10:30 - 11:30

Nhà thờ Thánh Linh

12/5/2022

13:30 - 14:15

Cơ sở Trương Thị Tuyền

12/5/2022

14:30 - 15:15

Cơ sở gò, hàn Châu Chí

12/5/2022

15:30 - 16:30

Cơ sở hàn điện Trần Trọng Xinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

10/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Hải, xã Trường Tây

11/5/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 1, 2 phường Long Hoa; Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

12/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Đức, xã Trường Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

12/5/2022

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận

12/5/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Trung, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

12/5/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận