Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

11/12/2022

8:00 - 17:00

KP Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu; Ấp Rộc, xã Thạnh Đức; Ấp Giữa, ấp Chánh, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

12/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức

13/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang; Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

11/12/2022

7:30 - 17:00

KP An Quới, phường An Hòa

13/12/2022

6:00 - 6:30

KP Lộc Tiến, Lộc Châu, phường Lộc Hưng; Xã Hưng Thuận; xã Đôn Thuận

13/12/2022

6:00 - 18:00

KP Gia Lâm, Gia Tân, Lộc Khê, phường Gia Lộc; KP Lộc Chánh, Lộc Thọ, Lộc Hòa, Lộc Thanh, Lộc Tân, phường Lộc Hưng

13/12/2022

17:30 - 18:00

KP Lộc Tiến, Lộc Châu, phường Lộc Hưng; Xã Hưng Thuận; xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

12/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp

13/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Hội Thành, xã Tân Hội; ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Chòm Dừa, Tua Hai, xã Đồng Khởi

12/12/2022

13:30 - 17:00

Ấp An Thọ, xã An Cơ; Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

13/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Vịnh, xã An Cơ

13/12/2022

13:30 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

12/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Định 2, xã Suối Đá; Ấp Ninh An, xã Bàu Năng

13/12/2022

8:00 - 17:00

Ấp Láng, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

12/12/2022

8:00 - 11:30

Tổ 3 ấp 4, xã Trà Vong; Tổ 6 ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong

13/12/2022

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Sân Bay, xã Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

13/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam

13/12/2022

8:00 - 17:00

KP Long Trung, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

12/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận; Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận