Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

11/9/2022

8:00 - 17:00

KP 3 phường II; KP 1, 2, 3, 5, 6, 7 phường III; KP Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh

13/9/2022

8:00 - 17:00

KP Ninh Lợi, Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh; KP Ninh Phú, Ninh Bình, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

12/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Cây Nính, Bàu Vừng, xã Phước Trạch; Khách hàng Nguyễn Thị Phương Lài

13/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Đức A, Suối Cao A, Suối Cao B, xã Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

12/9/2022

7:30 - 17:00

KP Hòa Bình, Hòa Hưng, Hòa Lợi, An Thới, phường An Hòa; KP Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

13/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

12/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Tây, Tân Lợi, xã Tân Hưng; Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công

13/9/2022

8:00 - 17:00

Đồn Suối Lam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/9/2022

7:30 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

12/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Ấp Ninh Hưng II, xã Chà Là

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

12/9/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

13/9/2022

8:00 - 11:30

KP 1 thị trấn; Ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

12/9/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng

13/9/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận