Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

12/7/2022

8:00 - 17:00

KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn

13/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Kinh Tế, Giồng Cà, xã Bình Minh

14/7/2022

8:00 - 17:00

KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

14/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực 

8/7/2022

7:30 - 17:00

 

9/7/2022

7:30 - 17:00

 

10/7/2022

7:30 - 17:00

 

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

12/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

13/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa, Tân Thanh, xã Tân Phú

14/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Tiến, Tân Lợi, xã Tân Phú; Ấp Đông Biên, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/7/2022

7:30 - 17:00

KP 3 thị trấn Châu Thành; Ấp Thành Tây, xã Thành Long

12/7/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH sản xuất thương mại gỗ đỏ Việt, Cơ sở hàn tiện Nguyễn Lý Luận, Cơ sở hàn điện Minh Hải, DNTN Trần Hào Quang, Ngô Việt Dũng, Phạm Văn Nam, Lê Quang Tân

12/7/2022

13:30 - 17:00

Cơ sở hàn điện Nguyễn Trung Kiên, Giáo xứ Phong Cốc, Dịch vụ nấu ăn Hoa Cúc, Khách hàng Nguyễn Văn Thới, Nguyễn Tuấn Hải

13/7/2022

8:00 - 11:30

Trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên, Cơ sở hàn điện Phan Văn Bền, Bưu điện văn hóa xã Thanh Điền, Cơ sở xay chà Lê Văn Giang, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Đình Doanh, Lâm Duy Quang, Phan Văn Quốc

13/7/2022

13:30 - 17:00

Công ty TNHH TM DV Bảo Khang, Cơ sở hàn tiện Nguyễn Hồng Kiên, Trường trung học cơ sở An Bình, Khách hàng Phạm Văn Biên, Đèn đường Gò Chai, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

14/7/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bến Cầu, Tân Long, xã Biên Giới; Ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long

14/7/2022

8:00 - 11:30

Công ty TNHH xăng dầu Cao Tấn, Công ty TNHH MTV xăng dầu Hoàng Hậu, Tưới tiêu Nguyễn Văn Vận, Cơ sở cửa sắt Long Hải, Cơ sở cửa sắt Phước Thọ, Đèn đường thị trấn - 4, Lê Văn Long

14/7/2022

13:30 - 17:00

Cơ sở hàn điện Nguyễn Văn Cường, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa, Khách hàng Trương Thị Chánh, Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Tròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

12/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp A1, xã Phước Minh

13/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi; Tổ 5 ấp Phước Long 2, xã Phan

14/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thuận Phước, xã Truông Mít; Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

12/7/2022

8:00 - 9:30

Tổ 1 ấp 2, xã Trà Vong

12/7/2022

8:30 - 9:15

Trường tiểu học Tân Phong

12/7/2022

9:30 - 10:15

Petrolimex Cửa hàng 64 - Công ty xăng dầu Tây Ninh

12/7/2022

9:30 - 10:30

Tổ 1 ấp 2, xã Trà Vong

12/7/2022

10:30 - 11:30

Tổ 3 ấp 4, xã Trà Vong

12/7/2022

10:45 - 11:30

Trần Văn Quốc

12/7/2022

13:30 - 14:30

Tổ 2 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong. Cơ sở Phan Văn Hiền

12/7/2022

14:30 - 15:30

Tổ 3 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

12/7/2022

14:45 - 15:45

Cơ sở Huỳnh Hữu Bình

12/7/2022

15:30 - 17:00

Tổ 4 ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong

12/7/2022

16:00 - 17:00

Phạm Văn Hiếu

13/7/2022

8:30 - 9:15

Trường tiểu học Tân Phong

13/7/2022

9:30 - 10:15

Lê Thành Danh

13/7/2022

10:45 - 11:30

Cơ sơ hàn điện Như Mạnh

13/7/2022

13:30 - 14:30

Hộ tưới tiêu Phạm Văn Cai

13/7/2022

14:45 - 15:45

Nguyễn Ái Quốc

13/7/2022

16:00 - 17:00

Lâm Thị Kim Oanh

14/7/2022

8:30 - 9:15

Cơ sở Nguyễn Văn Đảm

14/7/2022

9:30 - 10:15

Hàn điện Nguyễn Văn Đáng

14/7/2022

10:45 - 11:30

Cơ sở Nguyễn Vũ Bằng

14/7/2022

13:30 - 14:30

Nguyễn Trung Mau

14/7/2022

14:45 - 15:45

Cơ sở Lê Thành Vinh

14/7/2022

16:00 - 17:00

Cơ sở Nguyễn Phước Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

12/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Giang, Trường Phước, xã Trường Tây

14/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam