Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

9/1/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Thành, phường Ninh Sơn; Ấp Bàu Lùn, Đồng Cỏ Đỏ, Giồng Cà, xã Bình Minh

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Lập, xã Tân Bình; Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

11/1/2023

8:00 - 17:00

KP Ninh Bình, phường Ninh Sơn; Ấp Thạnh Lợi, Thạnh Đông, xã Thạnh Tân; Ấp Tân Trung, xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

9/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang

11/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

10/1/2023

8:00 - 17:00

Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi, xã Tân Đông

11/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Đông Biên, xã Tân Đông

11/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Đông Biên, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/1/2023

8:00 - 11:30

Tổ 6, 7, 14 ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long; Tổ 6, 7, 14 ấp Bến Cừ xã Ninh Điền; Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình; Ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

9/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Thành Tây, xã Thành Long; Ấp Thanh Đông, xã Thanh Điền; Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

10/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Bắc Bến Sỏi, Thành Bắc, xã Thành Long

10/1/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH MTV An Bảo Sơn; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Công ty TNHH MTV TM DV Phú Quốc; Công ty TNHH MTV Gia Hưng Long

10/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh

10/1/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH dược liệu Thuận Phát Hưng; Công ty TNHH MTV TM DV gỗ Hoa Quý; Công ty TNHH TPK; Cơ sở sản xuất nước đá Hoàng Huy

11/1/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH MTV Phương Trinh Hiếu Toàn; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Châu Thành; Hàn điện Đào Văn Ly; Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành

11/1/2023

13:30 - 17:00

Đèn đường Lê Thị Mới; Nước đá Trí Bình; Trường tiểu học Hòa Hội; Công ty TNHH Duy Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

10/1/2023

8:00 - 17:00

Tổ 7 ấp Phước Tân 3, xã Phan

11/1/2023

8:00 - 17:00

Tổ 10, 12 ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

9/1/2023

8:00 - 17:00

Tổ 4 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp

10/1/2023

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Mới, xã Tân Phong; Tổ 6 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công

11/1/2023

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập; Tổ 4 khu phố 4 thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

10/1/2023

8:00 - 17:00

KP Long Đại, KP Sân Cu, phường Long Thành Bắc; Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa

11/1/2023

8:00 - 17:00

KP Long Mỹ, phường Long Thành Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

9/1/2023

8:00 - 11:30

KP 2 thị trấn Bến Cầu. Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

9/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận. Ấp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng

11/1/2023

8:00 - 11:30

Ấp Long Tân, xã Long Giang

11/1/2023

13:30 - 17:00

Ấp Cao Su, Xóm Khách, xã Long Giang