Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

14/11/2022

8:00 - 17:00

KP Ninh Trung, phường Ninh Sơn; KP 1 phường I

15/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân; KP 4, 5, 6 phường IV

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

14/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh; Ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức

15/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

14/11/2022

7:30 - 17:00

KP Lộc Châu, phường Lộc Hưng

15/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

14/11/2022

15:00 - 17:00

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước

14/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh

15/11/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi; Ấp Vịnh, xã An Cơ

15/11/2022

13:30 - 17:00

Ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi; Ấp Vịnh, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

14/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Bến Củi

15/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng; Ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

14/11/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây. Cơ sở gạch Hoài Nam

15/11/2022

8:00 - 17:00

KP 1 thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

14/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây; Ấp Trường Ân, xã Trường Đông; Ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam

15/11/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam