Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

08/01/2022

7:00 - 15:30

Một phần phường 1, TP Mỹ Tho

09/01/2022

7:00 - 15:30

Khu vực Tỉnh ủy, VP UB tỉnh, Công quán, một phần đường 30/4, TP Mỹ Tho

09/01/2022

7:30 - 11:00

Một phần đường Lê Đại Hành, phường 4 TP Mỹ Tho

09/01/2022

13:30 - 16:30

Một phần đường Đốc Binh Kiều, Đinh Bộ Lĩnh, phường 8, 3, TP Mỹ Tho

10/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

07/01/2022

7:30 - 15:30

Một phần KP Chợ 1, Chợ 2 TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

10/01/2022

7:30 - 14:00

Một phần xã Long Chánh, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

09/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Quới An, Hòa Phú, toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

09/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần các xã Tân Hòa Tây, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Thạnh Hòa, Thạnh Tân, Thạnh Mỹ

10/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

08/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần các ấp Điền Lợi, Điền Mỹ, Điền Thạnh, Tân Long, xã Long Bình Điền; Một phần ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình; Một phần các ấp Bình An, Bình Long, xã Song Bình; Một phần xã An Thạnh Thủy

08/01/2022

10:00 - 11:30

Một phần khu 3, TT Chợ Gạo

09/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Định

10/01/2022

8:00 - 10:00

Phụ tải XL bà Như

10/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

10/01/2022

10:00 - 11:30

Phụ tải NMXL ông Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

08/01/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành; Một phần xã Tân Lý Đông thuộc huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1 thuộc huyện Tân Phước

08/01/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

09/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

09/01/2022

7:00 - 17:00

Toàn huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp, Bến Tre