Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

16/01/2022

7:00 - 16:00

Một phần các phường 3, 8, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho; Một phần TL 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An; Một phần đường Nguyễn Thị Thập, LTHG, Trần Hưng Đạo, Hoàng Sa, phường 4, 6, TP Mỹ Tho

17/01/2022

7:30 - 13:30

Một phần ấp Tây 2, xã Long Định; Một phần ấp Nam xã Long Hưng, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

16/01/2022

7:30 - 15:30

Một phần ấp Hòa Thơm, Dương Phú, TT Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

16/01/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

16/01/2022

11:30 - 13:30

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

17/01/2022

7:30 - 15:30

Một phần phường 3 TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

15/01/2022

11:00 - 13:00

Xã Nhị Quý; Phú Quý; một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy; Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

17/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

17/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Thạnh Mỹ; Tân Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

15/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

15/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh

15/01/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp Bình Long, Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

16/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hòa Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/01/2022

7:00 - 7:15

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Một phần các xã Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, huyện Chợ Gạo

16/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Một phần các xã Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

16/01/2022

7:30 - 16:45

Một phần các xã Thân Cửu Nghĩa, Long An, Tam Hiệp, huyện Châu Thành

16/01/2022

16:45 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Một phần các xã Lương Hòa Lạc, Thanh Bình, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

17/01/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp; Một phần ấp 3 xã Phú An