Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

17/1/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

17/1/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp 5 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

17/1/2023

13:30 - 16:00

Một phần QL 1A, thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

17/1/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành; Một phần xã Long Hưng, huyện Châu Thành

18/1/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

18/1/2023

10:30 - 15:00

Một phần ấp Phước Hoà, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

17/1/2023

7:00 - 13:00

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

17/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Lợi An, Hòa Thạnh, Hòa Bình, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Khánh, Bình Phú, Bình Ninh, xã Bình Phú

17/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

18/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân; Một phần ấp Hòa Phú, xã Long Bình; Một phần ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị

19/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần KP 3 thị trấn Vĩnh Bình

19/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

17/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Phú, TX Cai Lậy. Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

18/1/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy

18/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường 5 TX Cai Lậy. Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

   

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/1/2023

7:30 - 11:00

Một phần xã Kim Sơn và xã Vĩnh Kim

17/1/2023

7:30 - 13:30

Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

18/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Long An, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

17/1/2023

7:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Thới; Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông