Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

5/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần Quốc lộ 50 xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

5/11/2021

9:30 - 11:30

Một phần lộ 870B và lộ Đoàn Giỏi, xã Trung An, TP Mỹ Tho

7/11/2021

7:00 - 15:30

Một phần các phường 1, 3, 4, 7, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

2/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Gò Me, xã Bình Ân

2/11/2021

13:30 - 17:00

Một phần ấp Kinh Dưới, Chợ Bến, xã Bình Ân

4/11/2021

7:30 - 15:00

Một phần ấp Bắc, ấp Trung, ấp Rạch Bùn, xã Tân Điền; Ấp Xóm Rẩy, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

4/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Thọ Khương, Bình Ninh, Bình Phú, xã Bình Phú

4/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, xã Bình Phú

5/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình Hoà Đông, xã Bình Nhì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

1/11/2021

7:00 - 16:30

Xã Hội Xuân, Ngũ Hiệp; một phần xã Long Trung, Tam Bình, huyện Cai Lậy

4/11/2021

7:00 - 16:30

Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

5/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Song Bình

5/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

6/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Bình Điền, một phần xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/11/2021

7:15 - 16:30

Một phần xã Bình Trưng

5/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo. Một phần xã Đạo Thạnh thuộc TP Mỹ Tho

7/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành. Một phần xã Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo

7/11/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

5/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A

7/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã An Thái Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

5/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Từ, một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phù Tân