Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

17/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần phường 5, 10 và xã Trung An, TP Mỹ Tho

17/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Trung An, TP Mỹ Tho. Một phần xã Tam Hiệp, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

14/10/2021

13:30 - 17:00

Một phần ấp Gò Me, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

14/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Trung

14/10/2021

14:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

14/10/2021

7:30 - 10:00

Một phần ấp Hoà Thạnh, Thạnh Lợi, xã Bình Tân. Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú

15/10/2021

7:00 - 17:00

Toàn phần ấp Bình Hoà Long, một phần ấp Bình Hoà Đông, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì. Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt. Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Thạnh Hưng, toàn phần ấp Thạnh Phú, Lợi An. xã Đồng Thạnh. Toàn phần xã Đồng Sơn. Một phần ấp Thọ Khương, xã Bình Phú

16/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phú

17/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

12/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Nhị Quý, Phú Quý, thị xã Cai Lậy

13/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

15/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Quý, thị xã cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

17/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần các xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

13/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy

14/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy. Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

15/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thọ, xã Bình Phục Nhứt. Một phần ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh

17/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Song Bình. Một phần khu I, TT Chợ Gạo

17/10/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

12/10/2021

8:30 - 10:30

Một phần xã Điềm Hy

15/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần các xã Thân Cửu Nghĩa, Tam Hiệp, huyện Châu Thành

16/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần các xã Tân Hương, Tân Hội Đông, huyện Châu Thành. Một phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

16/10/2021

17:00 - 17:15

Một phần các xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

12/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã An Thái Trung

15/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã An Cư

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

12/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

16/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

16/10/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông