Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

17/4/2022

7:00 - 14:30

Một phần phường 1, 4; toàn bộ phường Tân Long, TP Mỹ Tho

18/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

17/4/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Long Chánh; Tân Trung; Bình Xuân; toàn bộ xã Bình Đông, TX Gò Công. Một phần huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

16/4/2022

7:30 - 17:00

Xã Hội Xuân; một phần xã Long Trung, huyện Cai Lậy

16/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hội; Một phần xã Mỹ Phước Tây; Một phần xã Long Khánh; Một phần xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy

16/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thành Nam; Một phần xã Mỹ Thành Bắc; Một phần xã Long Tiên; Một phần xã Cẩm Sơn; Một phần xã Ngũ Hiệp; Một phần xã Long Trung; Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

16/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Phước Lập; Tân Lập 2, TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

16/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan; Một phần khu 2, TT Chợ Gạo

17/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hạnh, Long Thạnh, xã Long Bình Điền; Toàn xã Hòa Định; Xuân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/4/2022

7:00 - 17:00

Xã Long Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

16/4/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Phú An

16/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần khu 1, 2 thị trấn Cái Bè; Một phần xã Mỹ Lợi B; Mỹ Tân; Mỹ Trung

18/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Phú; Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Trinh