Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

17/5/2022

7:00 - 11:30

Một phần ấp Trung, xã Long Định, TP Mỹ Tho

18/5/2022

7:30 - 8:00

Một phần TL879, ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

18/5/2022

7:30 - 15:30

Một phần TL879, ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

18/5/2022

15:00 - 15:30

Một phần TL879, ấp Long Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

17/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung; ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa

18/5/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Gò Táo, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

16/5/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường 5, TX Gò Công

17/5/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường 3, TX Gò Công

18/5/2022

7:00 - 15:00

Phường 4; Xã Long Chánh, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

17/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 4, 5; Một phần xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

18/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

17/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

16/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

17/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Long Định, xã Hòa Định; một phần ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/5/2022

7:30 - 8:30

Một phần xã Long Định

16/5/2022

9:30 - 11:30

Một phần xã Long Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

16/5/2022

9:00 - 11:30

Một phần xã Mỹ Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

16/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Giồng Keo, một phần ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

18/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới; một phần ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông