Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

16/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Mỹ Tho

16/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần đường Lê Việt Thắng, phường 5, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

16/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Tân Tây; ấp Gò Táo, Bà Lãnh, xã Tân Đông

19/9/2021

7:00 - 13:00

Một phần xã Tăng Hòa, TT Tân Hòa và toàn bộ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

15/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Xuân

15/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân

16/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Xuân

16/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân

17/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Bình Xuân

17/9/2021

11:30 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

15/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Thạnh, một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

17/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Vĩnh Bình. Một phần ấp Phú Quí, Bình An, xã Vĩnh Hựu. Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

14/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

18/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần các xã Tân Hòa Thành, Phú Mỹ, Hưng Thạnh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

13/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông

13/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh

13/9/2021

13:30 - 14:30

Một phần ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy

15/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

16/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Bình Quới, một phần ấp Bình Thọ, xã Bình Phục Nhứt. Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

17/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình. Một phần ấp Bình An, xã Song Bình

17/9/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long. Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

19/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/9/2021

7:15 - 15:00

Một phần xã Nhị Bình

17/9/2021

7:45 - 17:00

Một phần xã Long Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

14/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Thiện Trung

14/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Mỹ Trung

17/9/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã An Cư, Đông Hòa Hiệp, cụm công nghiệp An Thạnh, khu xay xát Bà Đắc

18/9/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã An Thái Trung, An Thái Đông, Mỹ Lương, toàn xã An Hữu, Hòa Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

17/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cả Thu 2, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

17/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

17/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

17/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

17/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông