Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

18/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Bình Lợi, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

20/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần đường Tết Mậu Thân, phường 4; Một phần đường Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Tri Phương, Giồng Dứa, Phan Hiến Đạo, Lê Văn Thạnh, phường 7, TP Mỹ Tho

20/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần lộ Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

19/7/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

20/7/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Khánh, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

18/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Phước Lập; Tân Lập 1, 2; Tân Hòa Tây

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Đông; một phần xã Tân Hòa Tây

20/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã TT Mỹ Phước; Phước Lập; Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

20/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/7/2022

7:30 - 11:00

Một phần xã Đông Hòa

19/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần các xã Tân Hội Đông; Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

20/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần xã Nhị Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A; Một phần xã Mỹ Đức Đông

20/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A