Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

20/11/2021

7:30 - 12:00

Một phần ấp 4 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

21/11/2021

7:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

21/11/2021

7:30 - 10:30

Công ty SD thuộc phường 9, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

18/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

21/11/2021

7:00 - 15:00

Phường 1, 2, 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

20/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Thuận Trị, Lợi An, xã Bình Tân; Một phần ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh

20/11/2021

8:30 - 16:00

Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

18/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

17/11/2021

8:00 - 11:30

Trạm Cty TNHH Long Việt - Trang trại 2 (XTL Trần Hữu Danh 2)

17/11/2021

13:30 - 16:00

Trạm XTL Thái Văn Thành, xã Tân Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

20/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Thuận Bình

21/11/2021

8:00 - 16:00

Một pần ấp Long Thạnh, Quang Thọ, xã Quơn Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo

20/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

19/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

16/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân