Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

23/01/2022

7:00 - 15:30

Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho. Một phần xã Bình Đức, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

24/01/2022

7:30 - 12:30

Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho; xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

24/01/2022

13:30 - 16:30

Một phần lộ Gò Me, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

24/01/2022

7:30 - 15:30

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

24/01/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Long Phước, xã Long Chánh, TX Gò Công. Một phần ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

22/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Phong, huyện Cai Lậy

24/01/2022

8:00 - 16:00

Xã Mỹ Hạnh Đông; xã Tân Phú; một phần xã Tân Hội; phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

24/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Thạnh Mỹ; Tân Hòa Đông; Hưng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

23/01/2022

8:00 - 11:30

Phụ tải trạm Cty May Hữ Hoàng; trạm XTL ông Hiếu; Cty Nhất Điền

24/01/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/01/2022

7:30 - 12:00

Một phần các xã Dưỡng Điềm; Bình Trưng

22/01/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

23/01/2022

7:30 - 14:00

Một phần thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành

23/01/2022

7:30 - 15:00

Một phần thị trấn Tân Hiệp; một phần các xã Thân Cửu Nghĩa; Tân Lý Đông, huyện Châu Thành

23/01/2022

11:30 - 13:30

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần các xã Tân Lập 1, Tân Lập 2, Tân Hòa Thạnh, huyện Tân Phước

24/01/2022

7:15 - 13:00

Một phần xã Song Thuận; xã Kim Sơn

24/01/2022

7:30 - 17:30

Một phần xã Long Định, một phần xã Phước Lập

24/01/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Dưỡng Điềm; xã Bình Trưng

24/01/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Điềm Hy

24/01/2022

13:30 - 17:30

Một phần xã Song Thuận; xã Kim Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

24/01/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Khu Phố, xã Hòa Khánh; Một phần xã Mỹ Đức Tây

24/01/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Đức Tây; Mỹ Tân