Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

22/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

22/8/2022

13:30 - 17:00

Một phần KP Trung Lương, phường 10, TP Mỹ Tho

23/8/2022

7:30 - 15:30

Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

24/8/2022

7:30 - 15:30

Một phần TL 879B, xã Tân Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong, phường 9, TP Mỹ Tho và một phần xã Song Bình, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

24/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Gò Táo, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

23/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

24/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường 3, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

22/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Long Thới, xã Long Bình; một phần ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị

24/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

23/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

24/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Bình, TX Cai Lậy. Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

23/8/2022

7:30 - 16:30

Một phần các xã Tân Hòa Tây; Thạnh Tân; TT Mỹ Phước; Mỹ Hạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

23/8/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền

24/8/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Thanh Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

22/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Hòa Lược, Hòa Quí, xã Hòa Khánh

23/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Phú; Hậu Mỹ Trinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

22/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú; một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông; một phần ấp Tư Xuân, ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh; một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

23/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Từ, ấp Cồn Cống, xã Phú Tân; một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông; một phần ấp Cả Thu, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

24/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Định, Tân Hưng, xã Tân Thới; Một phần ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông