Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

24/4/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho. Một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

25/4/2022

7:30 - 11:30

Một phần lộ 7 Tỉ xã Trung An, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

24/4/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Long Chánh; Tân Trung; Bình Xuân; Long Hưng; toàn bộ xã Bình Đông, TX Gò Công. Một phần huyện Gò Công Đông

25/4/2022

7:15 - 11:30

Một phần xã Long Thuận, thị xã Gò Công

25/4/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Long Thuận, thị xã Gò Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

23/4/2022

8:00 - 16:00

Xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

25/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 4; phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

25/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần các xã Thạnh Tân; Thạnh Hòa; Tân Hòa Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

23/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt; Một phần ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước

25/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình; Một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa; thị trấn Tân Hiệp thuộc huyện Châu Thành

24/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa; Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

24/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần các xã Phú Kiết; Lương Hòa Lạc; Mỹ Tịnh An; Hòa Tịnh; Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

23/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Phú; Hậu Mỹ Trinh; Hậu Mỹ Bắc A

25/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Thiện Trung; Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

23/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Gảnh, Lý Quàn 2, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

25/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông