Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

27/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho

27/11/2021

7:30 - 11:30

Lộ Cầu Thầy Tùng thuộc xã Long Hưng và một phần ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

27/11/2021

9:30 - 11:30

Một phần lộ Nguyễn Trung Trực, phường 3, TP Mỹ Tho

28/11/2021

7:00 - 15:30

Một phần Quốc lộ 1A, khu phố Trung Lương, phường 10; Một phần ấp Long Hưng, Long Mỹ, xã Phước Thạnh; Một phần đường Huyện 93, xã Trung An, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

25/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa; ấp Vàm Kinh, xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

26/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần phường 3

26/11/2021

8:00 - 12:30

Một phần xã Bình Xuân

28/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Trung, Bình Xuân, Long Chánh, toàn bộ xã Bình Đông

28/11/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Long Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

26/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

27/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần khu phố 3  TT Vĩnh Bình; Một phần ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Nhựt, toàn phần ấp Bình Lạc, Bình Hưng, xã Thành Công; Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú. Một phần xã Bình Xuân, Long Chánh, TX Gò Công

28/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần khu phố 3, khu phố 4 TT Vĩnh Bình; Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân; Một phần ấp Quới An, Hòa Phú, toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình. Toàn huyện Tân Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

26/11/2021

7:00 - 16:30

Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

28/11/2021

8:00 - 11:30

Ttrạm khách hàng Cty TNHH Môi trường Tươi Sáng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

26/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan; Một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền

27/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Tân Thuận Bình; Một phần ấp Vĩnh Phước, xã Đăng Hưng Phước

27/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Song Bình; Một phần xã Long Bình Điền

27/11/2021

13:30 - 16:00

Một phần xã Tân Thuận Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/11/2021

7:30 - 17:30

Một phần xã Dưỡng Điềm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

26/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã An Thái Trung; Tân Hưng; Mỹ Lợi A

27/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Tân

28/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

26/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh; Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

28/11/2021

7:00 - 17:00

Toàn huyện Tân Phú Đông. Xã Tam Hiệp, Bến Tre