Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

27/11/2022

6:30 - 19:00

Một phần xã Trung An, TP Mỹ Tho. Xã Bình Đức; Thạnh Phú thuộc huyện Châu Thành. Một phần các xã Song Thuận; Kim Sơn; Ấp Long Thuận B, xã Long Hưng; Ấp Vĩnh Quí, Vĩnh Kim; Xã Phú Phong, các k/h lớn CCN Song Thuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

27/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường 1, 2, xã Long Chánh; toàn bộ phường 5; xã Long Hòa, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

26/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường 4; phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy

28/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Tiên, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

27/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Thạnh Mỹ; Thạnh Tân; Thạnh Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/11/2022

6:30 - 19:00

Một phần các xã Song Thuận; Kim Sơn; ấp Long Thuận B, xã Long Hưng; ấp Vĩnh Quí, Vĩnh Kim; Xã Phú Phong; các k/h lớn CCN Song Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

28/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

28/11/2022

8:30 - 11:30

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

26/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Gảnh, Bà Tiên, xã Phú Đông; ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

28/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông