Ngày

Giờ

Thành phố Mỹ Tho

23/1/2024

7:30 - 12:00

Một phần đường Lê Văn Phẩm và KDC Sao Mai, phường 5, 6, TP Mỹ Tho

23/1/2024

13:00 - 16:00

Một phần phường 1, 7, TP Mỹ Tho

23/1/2024

13:30 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Phẩm, Lê Thị Hồng Gấm, phường 5, 6, TP Mỹ Tho

24/1/2024

7:30 - 11:30

Một phần Tỉnh lộ 864, xã Trung An, TP Mỹ Tho

24/1/2024

7:30 - 16:00

Một phần Tỉnh lộ 870B, xã Trung An, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Thị xã Gò Công

23/1/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

25/1/2024

7:00 - 13:00

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

25/1/2024

7:00 - 13:30

Một phần xã Long Chánh, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Thị xã Cai Lậy

23/1/2024

7:30 - 17:00

Một phần phường 4, TX Cai Lậy

23/1/2024

13:30 - 17:00

Một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, TX Cai Lậy

24/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Khánh; Thanh Hòa, TX Cai Lậy

25/1/2024

8:00 - 17:00

Xã Phú Quý; một phần xã Nhị Quý, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Huyện Cai Lậy

23/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy

24/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy; Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

25/1/2024

8:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Huyện Chợ Gạo

23/1/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Tịnh; Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

23/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định

23/1/2024

10:00 - 16:00

Ấp Thạnh Kiết, An Khương, xã An Thạnh Thủy

25/1/2024

7:30 - 16:30

Một phần ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

25/1/2024

8:00 - 11:30

Ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt; Ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Huyện Châu Thành

23/1/2024

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Định; Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

24/1/2024

7:30 - 16:30

Một phần ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành

25/1/2024

7:30 - 10:30

Một phần ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành

25/1/2024

7:30 - 16:00

Một phần xã Phú Phong

25/1/2024

8:30 - 12:30

Một phần xã Kim Sơn; Vĩnh Kim

 

Ngày

Giờ

Huyện Cái Bè

23/1/2024

7:30 - 12:00

Một phần xã Mỹ Đức Đông; Một phần xã Mỹ Đức Tây

23/1/2024

13:00 - 17:00

Một phần xã Mỹ Lương

24/1/2024

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp