Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

27/6/2022

8:00 - 10:30

Một phần ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh

28/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường 4; Một phần đường Nguyễn Trung Trực, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

28/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

28/6/2022

7:00 - 15:30

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

28/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

29/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

27/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Một phần phường 1, TX Cai Lậy

28/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 5, TX Cai Lậy

29/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 1, 4 TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

28/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Tân Hòa Tây; Mỹ Phước Tây; Mỹ Hạnh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

27/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Long Hòa, xã Quơn Long; một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn

27/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Quang Phú, xã Quơn Long

27/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

28/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Lạc, Hòa Quới, xã Bình Ninh; một phần ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/6/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

29/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Một phần các xã Hòa Tịnh; Mỹ Tịnh An; Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

28/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần xã Tân Thanh; An Hữu

29/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Đông Hòa Hiệp