Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

23/8/2021

13:00 - 17:00

Một phần lộ Kênh Nổi, ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

24/8/2021

7:30 - 12:00

Một phần lộ 870B, lộ Kênh Kháng Chiến, xã Trung An, TP Mỹ Tho

24/8/2021

13:30 - 17:00

Một phần lộ 7 Tỷ , xã Trung An, TP Mỹ Tho

26/8/2021

7:30 - 11:30

Lộ UBND xã Tam Hiệp, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

26/8/2021

13:30 - 16:30

Lộ Nhựa Ba Thiện thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

27/8/2021

7:30 - 12:00

Một phần đường Ấp Bắc và hẻm Luật sư Hoàng thuộc phường 5, 10, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

25/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

27/8/2021

7:00 - 16:30

Một phần xã Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

24/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần các xã Tân Lập 1, Tân Hòa Thành

25/8/2021

8:00 - 16:00

Một phần các xã Thạnh Mỹ, Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

24/8/2021

8:00 - 11:30

Một phần khu 3, TT Chợ Gạo

24/8/2021

9:00 - 10:30

Toàn xã Xuân Đông

24/8/2021

13:30 - 16:00

Một phần xã Tân Thuận Bình

24/8/2021

14:30 - 15:30

Một phần xã Hòa Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

23/8/2021

9:00 - 16:00

Một phần xã Thiện Trung

24/8/2021

9:00 - 15:00

Một phần xã Thiện Trung

25/8/2021

9:00 - 15:00

Một phần ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh

25/8/2021

9:00 - 15:00

Một phần xã Thiện Trung

26/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Phú An