Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

29/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành

29/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Chợ, xã Trung An, TP Mỹ Tho; Một phần ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

29/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

30/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Long Hưng; xã Long Định, huyện Châu Thành

30/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Mỹ Tho

30/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP Mỹ Tho

30/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

31/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 4, 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

31/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

31/8/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp 1, 3B xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

30/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

29/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, TX Gò Công

29/8/2022

8:00 - 10:30

Một phần xã Long Hòa, TX Gò Công

30/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường 5; một phần xã Bình Đông, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

31/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

29/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 1; một phần xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

30/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Một phần xã Hiệp Đức; một phần xã Bình Phú; một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

30/8/2022

8:00 - 9:30

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền

30/8/2022

10:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình

30/8/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

29/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần xã Đông Hòa Hiệp; một phần xã Mỹ Trung