Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

6/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho

6/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần lộ Trần Ngọc Giải, Hồ Bé, Phan Lương Trực phường 6, TP Mỹ Tho

7/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần Tỉnh lộ 870B thuộc ấp 3 Trung An, TP Mỹ Tho

7/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Mỹ Tho

8/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần Quốc lộ 1A, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

8/6/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

7/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Phước Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

6/6/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường 3, TX Gò Công

7/6/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

6/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 2; xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Một phần xã Bình Phú, huyện Cai Lậy

7/6/2022

8:00 - 16:00

Khách hàng cơ khí Tân Thành; Khách hàng Châu Ngọc Hải; Khách hàng Nguyễn Khắc Bình

8/6/2022

8:00 - 11:30

Trường Trung cấp nghề

8/6/2022

13:30 - 17:00

DNTN Đồng Tâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

6/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định; Một phần ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông

6/6/2022

13:30 - 16:00

Ấp Long Hòa, xã Quơn Long

7/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

7/6/2022

13:30 - 16:00

Ấp Bình Thọ Thượng, Tân Thọ, xã Bình Phan

8/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Thành, xã Hòa Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/6/2022

7:15 - 12:00

Một phần xã Bàn Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

6/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

7/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú; Một phần ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

8/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

8/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Phú; Một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông