Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

28/12/2021

7:30 - 11:30

Đường Nguyễn Ngọc Ba, phường 6, TP Mỹ Tho

28/12/2021

7:30 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

28/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần lộ Thạnh Hòa, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

28/12/2021

13:30 - 17:00

Một phần tỉnh lộ 864, xã Trung An, TP Mỹ Tho

29/12/2021

7:30 - 16:00

Một phần tỉnh lộ 870 thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành; xã Trung An, TP Mỹ Tho

29/12/2021

13:30 - 16:30

Một phần ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

30/12/2021

7:30 - 15:30

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

30/12/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp Long B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

28/12/2021

7:30 - 15:30

Một phần ấp 6 xã Gia Thuận; ấp 4 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

29/12/2021

7:30 - 15:30

Một phần ấp 6, 7 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

30/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

30/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Nhựt, toàn phần ấp Bình Lạc, Bình Hưng, xã Thành Công; Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương, xã Bình Phú. Một phần xã Bình Xuân, Long Chánh, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

30/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần các xã Hưng Thạnh; Phú Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

28/12/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp Bình Khương, xã Bình Phục Nhứt

28/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thành, xã Đăng Hưng Phước

28/12/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp Long Thạnh, xã Quơn Long

28/12/2021

13:30 - 15:00

Một phần ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình

28/12/2021

15:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

29/12/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Đăng Phong, xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/12/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Dưỡng Điềm

28/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

29/12/2021

7:30 - 11:00

Một phần xã Dưỡng Điềm

29/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa thuộc huyện Châu Thành

30/12/2021

7:30 - 12:00

Một phần xã Dưỡng Điềm; Toàn xã Hữu Đạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

29/12/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã An Thái Trung; An Thái Đông; Mỹ Lương; Mỹ Đức Tây; Mỹ Đức Đông; Thiện Trí; Hòa Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

28/12/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Tiên, Lý Quàn, xã Phú Đông; ấp Bà Từ, Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

29/12/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông