Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

27/12/2022

7:30 - 12:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho; Một phần xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho; Một phần phường Tân Long, TP Mỹ Tho

27/12/2022

7:30 - 13:30

Một phần đường Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngô Quyền, phường 4, 7, TP Mỹ Tho

28/12/2022

7:00 - 17:00

Một phần QL1A, KP Trung Lương, phường 10; Một phần ấp Long Hưng, Long Mỹ, xã Phước Thạnh; Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

28/12/2022

7:30 - 12:00

Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, TP Mỹ Tho

29/12/2022

7:30 - 12:00

Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Rạch Gầm, 30/4, phường 1, TP Mỹ Tho

29/12/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành; xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho

30/12/2022

7:30 - 14:00

Một phần đường Hùng Vương, Phan Văn Khỏe, xã Đạo Thạnh, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

27/12/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp 2, 3, 4, 7 xã Tân Phước

29/12/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Kinh Trên, xã Bình Ân

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

29/12/2022

7:00 - 15:00

Một phần phường 2, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

27/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung, Bình Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây. Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh; một phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

28/12/2022

6:00 - 18:00

Xã Tân Hội; Mỹ Hạnh Đông; Tân Phú; một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý, TX Cai Lậy. Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

28/12/2022

6:00 - 18:00

Xã Long Khánh; một phần phường 5, xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Xã Long Tiên; Long Trung; Tam Bình; Hội Xuân; Ngũ Hiệp; một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn, huyện Cai Lậy

28/12/2022

6:00 - 18:00

Xã Nhị Quý; Phú Quý; một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, TX Cai Lậy. Xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy

28/12/2022

6:00 - 18:00

Phường 1, 2, 4, 5, xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

28/12/2022

6:00 - 18:00

Phường 3, 4, phường Nhị Mỹ, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây, một phần phường 1, 2 TX Cai Lậy. Xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

28/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Thạnh Mỹ; một phần xã Hưng Thạnh

28/12/2022

9:00 - 18:00

Một phần xã Tân Hòa Tây; Mỹ Phước Tây; Mỹ Hạnh Đông; Thạnh Tân

29/12/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

27/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Long Hòa, xã Hòa Định

27/12/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông

28/12/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh

28/12/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Thạnh, Bình Thọ Đông, xã Bình Phan

28/12/2022

13:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Quới, xã Bình Phục Nhứt

29/12/2022

7:00 - 12:00

Ấp Khu 3 TT Chợ Gạo

29/12/2022

8:00 - 11:30

Ấp Tân Thọ, Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

29/12/2022

13:30 - 16:00

Ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

27/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

27/12/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

27/12/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dưỡng Điềm; xã Nhị Bình; xã Điềm Hy

28/12/2022

7:30 - 11:30

Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

28/12/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dưỡng Điềm, xã Nhị Bình

28/12/2022

13:00 - 18:00

Toàn xã Bàn Long; một phần xã Vĩnh Kim; xã Hữu Đạo; xã Bình Trưng

29/12/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Nhị Bình; một phần xã Điềm Hy

30/12/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

28/12/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã An Cư; Mỹ Hội, huyện Cái Bè. Xã Phú An; Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy

29/12/2022

8:30 - 16:30

Một phần xã Hòa Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

27/12/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Bà Tiên, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

27/12/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

28/12/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

29/12/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Quý 3, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông