Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

3/10/2021

7:00 - 13:00

Một phần ấp Tân Xuân, Nghĩa Chí, Dương Quới, xã Phước Trung. Một phần ấp Giồng Tân, Trại Cá, xã Tăng Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

2/10/2021

8:00 - 10:00

Một phần xã Long Chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

30/9/2021

7:00 - 16:30

Xã Hội Xuân; Ngũ Hiệp; một phần xã Long Trung, Tam Bình, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

29/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh

29/9/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy

1/10/2021

8:00 - 11:00

Ấp Bình Hòa, xã Song Bình

1/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt

2/10/2021

8:00 - 11:30

Ấp Đăng Phong Dưới, xã Đăng Hưng Phước

2/10/2021

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

29/9/2021

7:30 - 16:00

Một phần xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo

1/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Châu Thành. Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

2/10/2021

7:30 - 7:45

Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Châu Thành. Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

2/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Một phần xã Phú Kiết, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

2/10/2021

17:00 - 17:15

Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Châu Thành. Một phần xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

3/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Hậu Thành, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, An Cư, Mỹ Hội, Mỹ Thành Nam, Đông Hòa Hiệp, cụm công nghiệp An Thạnh

3/10/2021

10:00 - 17:00

Một phần xã Hậu Thành, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Phú An, Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh, toàn bộ thị trấn Cái Bè

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

30/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Lý Quàn 1, một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

30/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông