Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

1/8/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Long Bình, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

1/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp Long Thạnh, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

2/8/2022

7:30 - 15:00

Một phần lộ nhựa 7 Tỷ (đường Đoàn Thị Nghiệp nối dài) xã Trung An, TP Mỹ Tho

2/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần đường Hùng Vương, Lê Đại Hành, phường 1, TP Mỹ Tho

3/8/2022

7:30 - 14:30

Một phần đường Phan Văn Khỏe, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

2/8/2022

7:00 - 13:30

Một phần xã Long Hưng, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

3/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Trị

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

3/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Hưng Thạnh; Thạnh Mỹ; Tân Hòa Đông, Phú Mỹ; Phước Lập; TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

2/8/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Long, Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

2/8/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hòa Thành, xã Hòa Định

2/8/2022

13:30 - 15:00

Một phần ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông

2/8/2022

15:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông

3/8/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Long An, Quang Ninh, xã Quơn Long

3/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

2/8/2022

7:30 - 14:00

Một phần xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

3/8/2022

7:30 - 14:00

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

2/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp 10 xã Mỹ Thành Nam

2/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

2/8/2022

11:30 - 13:30

Một phần khu 2 thị trấn Cái Bè

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

2/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông