Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

5/7/2022

7:30 - 15:30

Một phần Quốc lộ 50, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

6/7/2022

7:30 - 11:30

Một phần Tỉnh lộ 870B thuộc ấp 3 xã Trung An, TP Mỹ Tho

6/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần đường Ấp Bắc, phường 10, TP Mỹ Tho

   

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

5/7/2022

7:00 - 17:00

Toàn phần ấp Bình Hoà Long, một phần ấp Bình Hoà Đông, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì; Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

4/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Tân Hòa Đông; Thạnh Mỹ

5/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần TT Mỹ Phước

6/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các xã Phước Lập; TT Mỹ Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

4/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy

6/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền; Một phần ấp Bình Phú, xã Thanh Bình; Một phần ấp Bình Thành, xã Đăng Hưng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

4/7/2022

7:00 - 12:00

Một phần xã Song Thuận; một phần xã Kim Sơn