Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

10/1/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Miếu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

10/1/2023

7:00 - 13:00

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

8/1/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Tây, Thạnh Lạc Đông, Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt

8/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân; Một phần ấp Hòa Phú, toàn phần ấp Long Hải, xã Long Bình

9/1/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Xóm Thủ, xã Bình Tân; Một phần ấp Hưng Hòa, Thới An B, xã Long Vĩnh; Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

8/1/2023

7:30 - 17:00

Xã Thạnh Tân; Thạnh Hòa; một phần các xã Tân Hòa Tây; Thạnh Mỹ; TT Mỹ Phước; Mỹ Phước Tây; Mỹ Hạnh Đông

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

9/1/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường 2, 3 TX Cai Lậy

9/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy. Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

10/1/2023

7:30 - 17:00

Một phần phường 1; một phần xã Long Khánh, TX Cai Lậy. Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

8/1/2023

11:30 - 13:00

Ấp Điền Lợi, Điền Mỹ, Bình Hòa, xã Long Bình Điền; một phần ấp Bình Thuận, xã Song Bình

9/1/2023

7:00 - 11:30

Một phần ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy; Ấp Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh

9/1/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông; Một phần ấp Thạnh Hiệp, Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

10/1/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Lạc Trung, Long Hòa, xã Hòa Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/1/2023

7:30 - 13:30

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

10/1/2023

8:00 - 14:00

Một phần xã Mỹ Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

8/1/2023

8:00 - 17:00

Toàn huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp Bến Tre

9/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cả Thu, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

10/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông