Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

10/8/2022

7:30 - 15:30

Một phần đường Ấp Bắc, Yersin, phường 4, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công      

9/8/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Long Thuận, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

8/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt

9/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Long Phước, xã Long Chánh, TX Gò Công. Một phần ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây

10/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu; Một phần ấp Ninh Quới, xã Long Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

8/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Tiên; một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

9/8/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

10/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần xã Tân Hòa Đông

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

8/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Hòa Quí, Hòa Lược, xã Hòa Khánh; Một phần xã Mỹ Hội

9/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần các xã Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Trinh; Mỹ Lương; Mỹ Hội

10/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Hội; Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

9/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Quý, Tân Hưng, Tân Bình, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

10/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình, Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông