Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

7/9/2021

7:30 - 12:00

Một phần lộ nhựa ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

7/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần lộ nhựa ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

9/9/2021

7:00 - 15:30

Toàn bộ khu vực xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

7/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp 1, 5 xã Tân Tây

9/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Thanh Nhung 1, xã Phước Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

6/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt

7/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

8/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh. Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

9/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu

10/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

7/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy

9/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

9/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

6/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Song Bình

6/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định

6/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền

7/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình An, xã Song Bình

9/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Thủy

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Quang Ninh, xã Quơn Long

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước

10/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thắng, xã An Thạnh Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

6/9/2021

9:00 - 15:00

Một phần xã Thiện Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

6/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú, Cả Thu, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông

6/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

7/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

8/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông

9/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

9/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông

10/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông