Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

12/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần đường LTHG thuộc phường 4, TP Mỹ Tho

12/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần khu phố Tân Hà, phường Tân Long, TP Mỹ Tho

12/11/2021

9:30 - 11:30

Một phần đường LTHG thuộc phường 6, TP Mỹ Tho

12/11/2021

13:00 - 15:00

Một phần đường LTHG thuộc phường 6, TP Mỹ Tho

12/11/2021

15:00 - 17:00

Một phần đường LTHG thuộc phường 6, TP Mỹ Tho

14/11/2021

7:00 - 18:00

Xã Kim Sơn, Bàn Long, Vĩnh Kim, Phú Phong; Một phần tỉnh lộ 864 thuộc xã Bình Đức; Xã Song Thuận, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

9/11/2021

7:30 - 15:00

Một phần ấp Trung, ấp Nam, ấp Hộ, Rạch Bùn, xã Tân Điền; ấp Hộ xã Tân Thành; ấp Xóm Đen xã Bình Ân

14/11/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

12/11/2021

9:00 - 16:00

Một phần xã Tân Trung

14/11/2021

9:00 - 16:00

Một phần phường 2, 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

12/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Khương Thọ, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì

13/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp Khương Ninh, toàn phần ấp Thới Hoà, Long Thới, Ninh Quới, Phú Trung, xã Long Bình; Một phần ấp Thới An A, Thới An B, Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh; Một phần ấp Thạnh Hoà Tây, xã Thạnh Trị; Một phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An, toàn phần ấp Hòa Thạnh, xã Đồng Thạnh; Một phần ấp Bình Hưng, toàn phần ấp Bình Lạc, xã Thành Công; Một phần ấp Bình Khánh, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

12/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Tam Bình, huyện Cai Lậy

14/11/2021

8:00 - 13:00

Xã Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Một phần xã Điềm Hy, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

10/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần các xã Phước Lập, Tân Lập 1, 2, TT Mỹ Phước, Nhị Bình

14/11/2021

8:00 - 11:30

Một phần xã Thạnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

12/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Xuân Đông

13/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp 7, Thanh Đăng, xã Thanh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Một phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

13/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

14/11/2021

7:00 - 18:00

Hoàn toàn các xã Kim Sơn, Bàn Long, Vĩnh Kim, Song Thuận, Phú Phong. Một phần các xã Đông Hòa, Nhị Bình, Bình Trưng, Long Hưng, Hữu Đạo

14/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần các xã Trung Hòa, Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

11/11/2021

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hòa Khánh

14/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Hòa Khánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

13/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Phú; Toàn xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông