Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

13/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần phường 1, 4, 6, phường Tân Long, TP Mỹ Tho

14/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần Quốc lộ 50, phường 9, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

14/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Phú Quí, xã Vĩnh Hựu

   

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

12/11/2022

7:00 - 17:00

Toàn xã Thanh Bình

13/11/2022

8:00 - 12:00

Ấp Tân Thọ, Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/11/2022

7:30 - 11:30

Một phần các xã Tân Hương; Tân Hội Đông; Tân Lý Đông; Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Một phần các xã Tân Lập 1; Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước

13/11/2022

7:00 - 18:00

Một phần KCN Tân Hương xã Tân Hương, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

14/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A; một phần xã Hậu Mỹ Bắc B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

14/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Lý Quàn, xã Phú Đông; một phần ấp Kinh Nhiếm, ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông