Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

17/7/2023

8:30 - 11:30

Cơ sở nước đá Hồng Vân, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

17/7/2023

11:00 - 13:30

HKD Thành Triết 2, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

18/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV ngọn Lộ Xã), TP Long Xuyên

18/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Xuyên (KV đường Lý Thái Tổ nối dài từ ngã 4 Đại học AG đến trường TH Sư phạm), TP Long Xuyên

18/7/2023

13:30 - 17:00

Một phần phường Mỹ Phước (KV ngọn Tầm Bót Dưới)

19/7/2023

7:30 - 12:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (khu dân cư Hòa Thạnh)

19/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần phường Mỹ Long (KV chợ Đường Ngang, đường Châu Thị Tế, đường Hùng Vương từ ngã 4 Hùng Vương - Lý Thái Tổ đến cầu Hùng Vương), TP Long Xuyên

19/7/2023

10:00 - 12:30

Một phần phường Mỹ Phước (KV từ cầu Tầm Bót trong đến NM nước đá Thắng Lợi), TP Long Xuyên

19/7/2023

12:30 - 15:00

Một phần phường Mỹ Phước (KV đường Triệu Quang Phục)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/7/2023

7:30 - 16:30

KV trạm Vàm Kinh 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

18/7/2023

7:30 - 16:30

KV trạm T31 Tân Phú, xã Tân Phú; KV trạm Hòa A1, xã Cần Đăng

18/7/2023

8:00 - 10:00

KV trạm bơm Nhà Thiết, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

18/7/2023

9:00 - 12:00

KV dân cư Rạch Suốt, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành

19/7/2023

7:30 - 16:30

KV trạm Cần Đăng 4, xã Cần Đăng; KV trạm T5 Vĩnh An, xã Vĩnh An; KV trạm T1 kênh Thanh Niên, xã Vĩnh An; KV trạm T1 Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận; KV trạm Cty TNHH MTV NN Hạnh Cường, xã Bình Hòa; KV trạm Nguyễn Thiện Thảo, xã Vĩnh Nhuận; KV trạm Cty TNHH nhiên liệu Thuận Bình Yên, xã Bình Hòa

19/7/2023

10:00 - 13:00

Khu vực DC Nông Trường 2, xã Vĩnh Nhuận; Khu vực DC Nông Trường 3, xã Vĩnh Nhuận

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

17/7/2023

7:00 - 17:00

Phường Long Phú, TX Tân Châu. Xã Phú Long, huyện Phú Tân

18/7/2023

7:30 - 17:00

Một phần phường Long Sơn; Một phần xã Lê Chánh, TX Tân Châu. Một phần xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân. Một phần xã Phú Hữu, huyện An Phú 

19/7/2023

7:00 - 11:00

Phường Long Sơn; Phường Long Phú; Phường Long Thạnh; Xã Tân An, TX Tân Châu. Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

17/7/2023

8:00 - 11:00

KV từ cầu đình Phú Hòa đến trường tiểu học “B” TT Phú Hòa, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

19/7/2023

8:30 - 9:30

Một phần ấp Trung Sơn, TT Oc Eo, huyện Thoại Sơn

19/7/2023

10:00 - 11:00

Một phần ấp Trung Sơn, TT Oc Eo, huyện Thoại Sơn

19/7/2023

13:30 - 14:30

Trạm Út Phù bờ bắc Vọng Đông 2, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

17/7/2023

8:00 - 17:00

TBA Cty TNHH Quang Khấp, ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

18/7/2023

8:00 - 17:00

Tổ 13 ấp Hưng Trung, ấp Hưng Thuận, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú; TBA Trạm Cầu Phù Dật khóm Bình Hòa, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú; TBA T2 Vĩnh An, T3 Vĩnh An khóm Vĩnh Lộc, TT Vĩnh Bình; Dinh Sơn Trung ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành

19/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

18/7/2023

7:30 - 16:00

Xã Phú Bình; Một phần xã Phú Hưng; Hiệp Xương (từ cầu Đình Phú Hưng hướng về xã Hiệp Xương); một phần xã Bình Thạnh Đông (từ phà Thanh Bình hướng về UBND xã Bình Thạnh Đông); ấp Hòa An xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân