Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

25/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV tỉnh lộ 943 đoạn từ nước đá Thanh Đào đến nước đá Minh Châu), TP Long Xuyên

25/7/2023

8:00 - 11:30

Một phần phường Bình Khánh (KV dân cư Sao Mai Bình Khánh 5); Một phần phường Bình Khánh (đường số 3, số 5, số 6, số 2 và 7 đoạn trước chợ khu Sao Mai Bình Khánh 5); Một phần phường Bình Khánh (KV chợ Sao Mai mới). Trạm Nguyễn Thị Hồng Vân 2, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

25/7/2023

8:00 - 12:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV Bờ Hồ Cái Sao); Một phần phường Bình Đức (KV từ cầu Trà Ôn trở ra vàm Chùa Ông)

25/7/2023

13:00 - 17:00

Một phần phường Bình Khánh (một phần KV dân cư Sao Mai); Một phần phường Mỹ Hòa (KV từ trại giam B4 đến nhà hàng Tường Vi)

26/7/2023

8:00 - 11:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV vàm Mụ 9), TP Long Xuyên

26/7/2023

8:00 - 13:00

Một phần phường Mỹ Thới (KDC Bờ Ao), TP Long Xuyên

26/7/2023

13:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV cầu Bằng Tăng), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/7/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Vĩnh Bình (KV kinh Cũ), huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

25/7/2023

7:30 - 17:00

Khách sạn Vi Ngươn Hưng, phường Núi Sam; Cty TNHH Bảo Thạch Châu, phường Núi Sam

25/7/2023

7:30 - 17:00

Tổ hợp tác số 5 Dương Văn Bé, xã Vĩnh Tế; Cơ sở nuôi trồng thủy sản Trần Văn Quan, xã Vĩnh Tế; TBA T1 Ba Nhịp, xã Vĩnh Tế, bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang

25/7/2023

7:30 - 17:00

Cơ sở SX đường phèn Minh Kim, phường Vĩnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

24/7/2023

7:30 - 17:00

Phường Long Phú, TX Tân Châu

25/7/2023

7:00 - 17:00

Xã Phú Long; xã Phú Lâm, huyện Phú Tân

25/7/2023

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Hòa; xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu

25/7/2023

13:00 - 17:00

Phường Long Phú, TX Tân Châu. Xã Phú Long, huyện Phú Tân

26/7/2023

8:00 - 17:00

Xã Phú Hữu, huyện An Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

25/7/2023

8:30 - 9:30

TBA Trần Tuấn Thanh, ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

25/7/2023

9:30 - 10:30

TBA Vũ Văn Toán, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

25/7/2023

10:30 - 11:30

TBA Nguyễn Nhật Hoai, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

25/7/2023

13:30 - 14:30

TBA Trần Hữu Phú, ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn

25/7/2023

14:40 - 15:40

TBA Cty TNHH XNK khô bong bóng cá Ngây Thu, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

8:00 - 9:00

KV từ cầu Phú Hòa đến Điện máy xanh; từ cầu Đình Phú Hòa đến nhà máy Cao Văn, thuộc ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

8:00 - 15:00

KV đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi (hẻm Tin Lành), ấp Đông Sơn 2, TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

8:30 - 9:30

TBA Bùi Hữu Hoàng, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

8:30 - 15:00

Một phần ấp Phú Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

9:30 - 10:30

TBA kênh Sáu Hiền, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

10:30 - 11:30

TBA kênh Nông trường huyện đội, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

10:30 - 12:00

Ấp Bắc Sơn (KV từ cầu Cống Vong đến cua Ông Ịch), ấp Đông Sơn 2 (KV đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Hưng Đạo, hẻm Tin Lành), TT Núi Sập, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

11:00 - 12:00

Một phần KV từ hẻm cafe Kim Cương đến hẻm số 7 và KV chợ mới Phú Hòa, thuộc ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

13:10 - 14:00

TBA Trường THPT Vọng Thê, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

14:00 - 15:00

TBA Trương THPT Vọng Thê, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

26/7/2023

14:30 - 15:30

KV từ cầu Phú Hòa đến Điện máy xanh; từ cầu Đình Phú Hòa đến nhà máy Cao Văn, thuộc ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

25/7/2023

8:00 - 17:00

TBA T3 Mỹ Thiện, xã Mỹ Phú; TBA ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Phú; TBA đông kênh 3 bắc kênh Cần Thảo, xã Mỹ Đức; TBA TB Bờ Giảng BCT xã Mỹ Đức; TBA TB Út Dồ BCT, xã Mỹ Đức

26/7/2023

8:00 - 17:00

TBA TB Ông Lương TK3 - 3x25kVA ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức; TBA TB Ông Dư TK3 - 3x50kVA ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức; TBA TB Ông Lợi K3 - 1x250kVA ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức; TBA TB Sáu Ngoạt TK3 - 3x25kVA ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức; TBA TB Ba Đàn tây kênh 3 - 3x25kVA ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức; TBA TB Ông Thiện đông kênh 5 - 3x37,5kVA ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Đức