Điện lực Long Xuyên

6/10/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV ngọn Lộ Xã), TP Long Xuyên

7/10/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Mỹ Quý (từ trường học Bùi Thị Xuân đến phường đội Mỹ Quý), TP Long Xuyên

7/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV rạch Mương Khai), TP Long Xuyên

8/10/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV Mương Thơm), TP Long Xuyên

8/10/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Bình Đức (QL 91 từ bến đò Lò gạch Nam Phương đến cầu Xép Bà Lý phía bên phải), TP Long Xuyên

8/10/2020 (8h00-10h00): ASSH từ CV Mỹ Thới đến cầu Gòi Bé phía bên trái, TP Long Xuyên

9/10/2020 (7h30-15h00): Một phần phường Mỹ Phước (từ cầu Tầm Bót Trong đến cầu Rạch Gừa và đường Triệu Quang Phục), TP Long Xuyên

9/10/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Bình Khánh (KV rạch Trà Ôn, Tầm Vu, rạch Dầu, Tổng Hợi), TP Long Xuyên

9/10/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV dân cư Tỉnh đoàn), TP Long Xuyên

9/10/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Thới (KDC Hưng Thạnh), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

7/10/2020 (17h00-17h15): Một phần TT An Châu (QL 91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

8/10/2020 (17h00-17h15): Một phần TT An Châu (QL 91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

Điện lực Châu Đốc

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T1 Bờ Bắc Kinh Mới 472AP/29/4 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T2 Bờ Bắc Kinh Mới 472AP/29/9 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T9 TT An Phú 472AP/32 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T8A TT An Phú 472AP/41/3 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T8B TT An Phú 472AP/48/3 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T7 TT An Phú 472AP/57 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T2 Vĩnh Trường 472AP/79/3/1 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

3/10/2020 (7h30-17h00): TBA T7 Vĩnh Trường 472AP/79/3/15 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T6 TT An Phú 472AP/109 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T10 Đa Phước 472AP/152 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T13 Đa Phước 472AP/182 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T14 Đa Phước 472AP/193 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T2A Đa Phước 472AP/271 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA Chợ Cồn Tiên 472AP/239 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T3A Đa Phước 472AP/280 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

4/10/2020 (7h30-17h00): TBA T1A Đa Phước 472AP/242/6 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

5/10/2020 (7h30-17h00): TBA Vĩnh Chánh 3 473CĐ/84/47/1 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

8/10/2020 (7h30-16h30): Ấp 2, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú

8/10/2020 (8h00-16h00): KDC khóm 8 mở rộng (phần nối dài), phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

8/10/2020 (8h00-17h00): TBA T15A Quốc Thái 474-478AP/172 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

9/10/2020 (8h00-17h00): TBA T19 Khánh An 478AP/215 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

9/10/2020 (13h00-17h00): ĐL An Phú; Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận, TT An Phú, huyện An Phú 

Điện lực Tân Châu

3/10/2020 (7h00-17h30): Phường Long Hưng, Long Thạnh, TX Tân Châu

8/10/2020 (7h00-17h30): Phường Long Hưng, TX Tân Châu

Điện lực Châu Phú

6/10/2020 (7h30-17h00): TBA Tám Lơ, TBA KDC Bình Long 1, TBA T2 Bình Chiến

7/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Châu, Bình Thới, Bình Điền, xã Bình Phú

Điện lực Phú Tân

6/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông, Phú Bình, Hòa Lạc, huyện Phú Tân

9/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

8/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn.

9/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã An Tức, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

8/10/2020 (7h30-17h00): Một phần các xã Núi Voi, Tân Lập, Tân Lợi (KV cặp kênh Xáng Cụt), huyện Tịnh Biên.

9/10/2020 (7h30-17h00): Khóm 3 thị trấn Chi Lăng (KV kho đạn), huyện Tịnh Biên