Điện lực Long Xuyên

11/10/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (từ TT Đăng Kiểm đến cầu Cái Sắn lớn bên tay trái), TP Long Xuyên

13/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Hoà (từ chợ Mỹ Hoà đến đầu đường vào KDC Mỹ Hoà), TP Long Xuyên

13/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Phước (đường Thoại Ngọc Hầu nối dài từ cầu Cái Sơn trong đến cầu Tầm Bót trong), TP Long Xuyên

14/10/2020 (7h30-15h00): Một phần phường Mỹ Phước (từ cầu Tầm Bót Trong đến đường Triệu Quang Phục), TP Long Xuyên

14/10/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (từ cầu Cái Dung đến đầu Lộ Xã phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

14/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV vàm Bằng Lăng), TP Long Xuyên

14/10/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Bình Đức (KV ngọn Cần Xây), TP Long Xuyên

15/10/2020 (7h30-13h00): Một phần phường Mỹ Quý (KV ngọn Cầu Đôi), TP Long Xuyên

15/10/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV Vàm Cái Dung dưới) - TP Long Xuyên

15/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Bình (đường Yết Kiêu, Lê Sát, Nguyễn Xí, Phan Văn Xảo, Trần Hưng Đạo từ ngã 3 Vườn Trầu đến ngã tư Xã Bổn), TP Long Xuyên

16/10/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thới (KDC Tây An, Gòi Bé 1, vùng nuôi Nam Việt)

16/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV ánh sáng dân từ cầu Cái Sắn nhỏ đến TT Đăng kiểm phía tay trái), TP Long Xuyên

16/10/2020 (10h00-11h30): Một phần phường Mỹ Thạnh (QL 91 từ phà Vàm Cống đến cầu Cái Sắn Nhỏ phía bên trái), TP Long Xuyên

16/10/2020 (10h30-12h00): Một phần phường Mỹ Thới (KDC Thạnh An), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

13/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Phú (KDC Tào Lê), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

13/10/2020 (9h00-16h00): Một phần xã Hội An (từ chợ Cái Tàu đến cầu Cựu Hội); xã Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung), huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T4 Phước Hưng, trụ 474-478AP/23 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T6 Phước Hưng, trụ 474-478AP/50 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm TKDC ấp 2 Phước Hưng, 478AP/53A/7 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T7 Phước Hưng, trụ 474-478AP/65 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm Vàm Phú Hưng 1, 478AP/99/8 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm Vàm Phú Hưng 2, 478AP/99/22 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm Vàm Phú Hưng 3, trụ 478AP/99/35 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

10/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm Vàm Phú Hưng 4, trụ 478AP/99/48 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T9 Phước Hưng, trụ 474-478AP/80 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T7 Phước Hưng, trụ 474-478AP/108 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T12 Quốc Thái, trụ 474-478AP/129 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T13 Quốc Thái, trụ 474-478AP/146 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T14 Quốc Thái, trụ 474-478AP/160 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T15 Quốc Thái, trụ 474-478AP/174 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm T30 Quốc Thái, trụ 478AP/180/B2 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

11/10/2020 (7h00-17h00): TBA Trạm KDC Cồn Liệt Sĩ, trụ 478AP/188A/11 bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang

Điện lực Tân Châu

11/10/2020 (8h00-11h00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu 

11/10/2020 (13h00-16h00): Phường Long Phú, TX Tân Châu

14/10/2020 (7h00-17h00): Xã Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

15/10/2020 (8h00-17h00): Xã Châu Phong, TX Tân Châu

15/10/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hậu, Phú Hữu, huyện An Phú

Điện lực Thoại Sơn

13/10/2020 (9h00-10h00): Trạm kênh nhà Ông Phụng, ấp Phú An, An Bình

13/10/2020 (10h30-11h30): Trạm kênh Tổng 7, ấp Phú An, An Bình

13/10/2020 (13h20-14h20): Trạm AS kênh 2 An Bình, ấp Phú Bình, An Bình

Điện lực Châu Phú

10/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thạnh Hòa, Mỹ Bình, Tây An, Bờ Dâu, Ba Xưa, Long Châu, Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

11/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Hưng Phát, xã Đào Hữu Cảnh, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú

13/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Mỹ Phó, Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức; Ấp Khánh An, Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

11/10/2020 (8h00-16h00): Một phần TT Phú Mỹ, một phần xã Tân Trung, huyện Phú Tân

14/10/2020 (7h00-17h00): Xã Tân Hòa, huyện Phú Tân 

15/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

13/10/2020 (7h30-17h00): Xã Châu Lăng (KV dọc tỉnh lộ 948), huyện Tri Tôn

14/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Tân Tuyến (từ chợ Tân Tuyến đến cầu số 10, tiểu vùng Tân Lập 4, 5, 6), huyện Tri Tôn

15/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Tà Đảnh (KV kênh cầu 13), huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

13/10/2020 (7h30-17h00): Xã Tân Lợi, An Hảo, khóm 3 thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

14/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Nhơn Hưng (ấp Đông Hưng), huyện Tịnh Biên

15/10/2020 (7h30-16h00): Xã An Cư; một phần ấp Vĩnh Thượng, xã Vĩnh Trung; một phần ấp Tân Biên, An Phú, xã An Nông, huyện Tịnh Biên

16/10/2020 (7h30-17h00): Xã Nhơn Hưng, An Nông, An Phú, huyện Tịnh Biên

16/10/2020 (8h00-16h00): Một phần khóm Xuân Hòa (KV Núi Cậu), thị trấn Tịnh Biên

16/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã An Nông (từ cầu 22 đến cầu 23 An Nông), huyện Tịnh Biên

16/10/2020 (10h00-13h00): Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên