Điện lực Long Xuyên

17/10/2020 (7h30-13h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV xung quanh BX khách Long Xuyên)

17/10/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý (KV Xẻo Trôm và chợ Mỹ Quý)

20/10/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

20/10/2020 (8h00-15h00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

20/10/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

21/10/2020 (7h30-16h00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

21/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên

21/10/2020 (11h00-13h00): Một phần phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

23/10/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Khánh, Mỹ Quý, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

18/10/2020 (7h30-17h00): Một phần TT An Châu (KV Công an huyện, Kho bạc, NM cấp nước Châu Thành), huyện Châu Thành

18/10/2020 (12h00-17h00): Một phần TT An Châu (KV QL 91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

21/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận (KV dọc TL 941 từ cầu số 2 đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

21/10/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Bình, Tân Phú, Vĩnh An (KV dọc TL 941 từ cầu số 5 đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

20/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới

22/10/2020 (8h30-16h00): Xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân; Ấp Mỹ Trung, Mỹ Lợi, xã Mỹ An

Điện lực Châu Đốc

17/10/2020 (6h30-6h50; 17h00-17h20): Phường Vĩnh Ngươn; Phường A (KV chợ Châu Đốc, Khóm 1, 2, 3, 4 Châu Thạnh), TP Châu Đốc

17/10/2020 (7h00-7h20; 17h00-17h20): Khóm Hoà Bình, phường Vĩnh Mỹ; Đường Nguyễn Tri Phương (từ ngã 3 Thủ Khoa Huân đến ngã tư 30/4), kênh 30/4, Hoàng Diệu, Tân Lộ Kiều Lương, khóm Châu Thới 1 phường Châu Phú B; Khóm 7, 8, Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2 phường Châu Phú A; Phường Núi Sam; xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc

17/10/2020 (7h00-17h30): Một phần phường Vĩnh Mỹ (đường Tôn Đức Thắng dãy số lẻ; đường La Thành Thân, KDC chợ Châu Long 1, đường Châu Long); phường Châu Phú B (đường Lê Lợi, Trưng Nữ Vương, Thủ Khoa Huân), TP Châu Đốc

17/10/2020 (7h00-17h30): BV Đa khoa KV tỉnh Châu Đốc; KDC Vĩnh Mỹ, đường Trương Định, Châu Long, Nguyễn Trường Tộ; KDC BV cũ, đường Lê Lai, Phan Đình Phùng nối dài; Khu thương mại Khang An; CoopMart, Vietcombank, TP Châu Đốc

17/10/2020 (7h00-17h00): Đường Cử Trị, một phần đường Doãn Uẩn (từ Cử Trị đến Thủ Khoa Nghĩa), phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

22/10/2020 (7h30-15h00): ĐL An Phú; Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận, TT An Phú, huyện An Phú

Điện lực Tân Châu

17/10/2020 (7h00-12h00): Phường Long Phú, xã Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong, TX Tân Châu; Xã Phú Long, Phú Hiệp, huyện Phú Tân

20/10/2020 (7h00-17h00): Xã Tân An, TX Tân Châu

21/10/2020 (8h00-17h00): Phường Long Châu, TX Tân Châu

22/10/2020 (7h30-17h00): Xã Phú Hữu, huyện An Phú

22/10/2020 (7h30-11h00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu

22/10/2020 (13h30-17h00): Phường Long Phú, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn 

21/10/2020 (8h00-12h00): Ấp Trung Bình 1, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

22/10/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, Tây Phú, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

20/10/2020 (7h30-17h00): TBA KDC Bình Long 1, TBA Quốc Thái

21/10/2020 (7h30-17h00): TBA Thống Nhất, TBA Bưu điện huyện Châu Phú

23/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Thuận, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh Quý, Vĩnh An, Thạnh Lợi thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung; xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

17/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân

21/10/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc, huyện Phú Tân

22/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

21/10/2020 (7h00-17h00): Kênh 10 ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn

22/10/2020 (7h00-11h00): Đài phát thanh, huyện Tri Tôn

23/10/2020 (7h00-17h00): Trạm bơm Trần Văn Lô Sáu, huyện Tri Tôn