Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

8/8/2023

8:00 - 12:00

Trạm nước đá Hồng Vân 2, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

8/8/2023

8:00 - 12:30

Một phần phường Mỹ Thạnh (một phần KV Bờ Hồ - Cái Sao)

9/8/2023

8:00 - 12:30

Một phần phường Mỹ Thạnh (KV vàm Cái Dung dưới)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2023

7:30 - 13:00

Một phần xã Hòa Bình Thạnh (khu vực DC Hòa Bình Thạnh), huyện Châu Thành

9/8/2023

7:30 - 17:00

Xã Hòa Bình Thạnh; xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

8/8/2023

8:00 - 14:00

TBA T4 Khánh Bình, trụ 474AP/200/27/13, TT Long Bình, huyện An Phú bán tổng cho Công ty điện nước An Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

8/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Phú Lộc; Tân An; Tân Thạnh; Vĩnh Hòa, TX Tân Châu. Xã Phú Lâm; Phú Long, huyện Phú Tân. Xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú

9/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Lê Chánh; Phú Vĩnh, TX Tân Châu. Xã Phú Long, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

8/8/2023

8:30 - 10:00

Ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn. KV mương trâu nhỏ, ấp Thanh Niên, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

8/8/2023

10:30 - 12:00

Ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn. KDC Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

9/8/2023

8:30 - 9:30

TBA Cty TNHH tư vấn XDĐ Phú Hòa, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

9/8/2023

9:30 - 10:30

TBA Vương Thị Bích Thủy, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

9/8/2023

10:30 - 11:30

TBA DNTN Phúc Khang, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

9/8/2023

13:10 - 14:10

TBA Cty TNHH TM DV Gia Hảo, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

8/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Hiệp Xương (ấp Hiệp Hòa), huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

9/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã An Cư (từ trạm bơm cấp 1 3/2 đến trạm bơm 3/2 cấp II; một phần xã An Nông (từ trạm bơm cấp II đến cầu 23 An Nông, và hướng từ cầu 22 đến UBND xã An Nông)