Điện lực Long Xuyên

25/10/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

27/10/2020 (7h30-13h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV ánh sáng dân từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên phải QL 91), TP Long Xuyên

27/10/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KDC Hòa Thạnh), TP Long Xuyên

27/10/2020 (8h00-11h30): Một phần phường Bình Đức (từ cầu Trà Ôn đến gần nhà máy Agifish phía bên phải), TP Long Xuyên

27/10/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Bình (đường Trần Hưng Đạo phía bên phải từ ngã 4 Nguyễn Thái Học đến cầu Nguyễn Trung Trực, hẻm Cây Mít), TP Long Xuyên

29/10/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Phước (đường Trần Hưng Đạo từ cầu Cái Sơn đến cầu Tầm Bót phía bên trái), TP Long Xuyên

30/10/2020 (7h30-17h00): Phường Mỹ Hòa (từ đầu đường Làng Giáo Viên đến giáp ranh Phú Hòa), xã Mỹ Khánh (khu vực 6 Lã), TP Long Xuyên

30/10/2020 (8h00-10h00): Kho Quân Cụ, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

27/10/2020 (8h00-10h30): BĐ Châu Thành, TT An Châu, huyện Châu Thành

Điện lực Châu Đốc

27/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm kênh 1 Nam Kênh Đào, 477CĐ/7/14/1, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

27/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm kênh 2 Nam Kênh Đào, 477CĐ/7/47A/1, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

27/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm 1 kênh Xuất Khẩu, 477CĐ/7/116 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

27/10/2020 (7h30-17h00): THT-SX Hiệp Thạnh (TB kênh 4 Cũ Nam Kênh Đào) 477CĐ/7/95/2 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

27/10/2020 (7h30-17h00): THT-SX Hiệp Thạnh (TB Hùng Em Nam Kênh Đào) 477CĐ/7/88A/1 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

27/10/2020 (8h00-16h00): ĐL An Phú; Trạm bơm Nguyễn Ngọc Thuận, 472AP/10/103/1 tuyến 472AP

28/10/2020 (7h00-7h10; 13h00-13h10): Một phần khóm An Thạnh, thị trấn An Phú; Xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ ấp Phước Quảng thuộc TL 957), huyện An Phú

28/10/2020 (7h00-13h05): KV dân cư 2 bên TL 956 thuộc một phần khóm An Thạnh, thị trấn An Phú; Một phần ấp Hà Bao, xã Đa Phước, huyện An Phú.

28/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm Chín Kiệt, 477CĐ/7/143/20 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

28/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm kênh Ba Nhịp, 477CĐ/7/163 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc.

28/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm kênh số 7, 477CĐ/7/182 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

28/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm Tha La 2 - kênh Tha La, 477CĐ/7/212 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

28/10/2020 (7h30-17h00): Trạm bơm Tư Phu 1, 477CĐ/7/227 tuyến 477CĐ, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc.

Điện lực Tân Châu

24/10/2020 (7h30-17h00): Xã Tân An, Tân Thạnh, TX Tân Châu

27/10/2020 (8h00-17h00): Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân

28/10/2020 (8h00-17h00): Xã Tân An, TX Tân Châu

28/10/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú

29/10/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu, huyện An Phú

Điện lực Thoại Sơn

27/10/2020 (0h08-11h00): Khu dưỡng lão xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

27/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Trung Phú 1, 2, 3 xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

27/10/2020 (7h30-17h00): TBA Quốc Thái; TBA BĐ huyện Châu Phú

27/10/2020 (8h00-17h00): Một phần tổ 1 ấp Bình Hưng 1, một phần tổ 29 ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú

28/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Thạnh Hưng, Hưng Thuận thuộc xã Đào Hữu Cảnh; Ấp Bình An, Bình Tây, Bình Châu, Bình Thới, Bình Điền thuộc xã Bình Phú

Điện lực Tri Tôn

27/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Châu Lăng (ấp An Lộc), huyện Tri Tôn

27/10/2020 (7h00-17h00): Phân trại tạm giam Định Thành; Trạm bơm tiểu vùng Bến Bàng

29/10/2020 (7h00-17h00): Trạm bơm Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn

30/10/2020 (7h00-11h00): An Đông Trà Sư, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên

30/10/2020 (13h00-17h00): Kiểm lâm Bình Minh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

27/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Văn Giáo, xã Vĩnh Trung, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

27/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Nhơn Hưng (đường Cây Mít), huyện Tịnh Biên

28/10/2020 (7h00-17h00): Một phần thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Tịnh Biên, xã An Nông, xã An Phú, huyện Tịnh Biên

28/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Hảo (ấp An Lợi KV kênh Văng Lanh); Ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

29/10/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Nhà Bàng (khóm Thới Hòa, Sơn Đông) huyện Tịnh Biên

30/10/2020 (7h30-17h00): Xã An Cư; một phần ấp Vĩnh Thượng, xã Vĩnh Trung; một phần ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên