Điện lực Long Xuyên

1/11/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV Ngọn Mương Thơm), TP Long Xuyên

2/11/2020 (8h00-9h30): CLB Hoàng Vũ (Khải Hoàn), phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

2/11/2020 (9h30-11h00): Trạm Huỳnh Văn Hiệp, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

2/11/2020 (11h00-13h00): Trạm Nguyễn Hữu Quốc Thái, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên

2/11/2020 (11h00-13h00): Trạm Trần Văn Trãi, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

2/11/2020 (12h00-14h00):  Trạm Trần Văn Trãi, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

3/11/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

3/11/2020 (8h00-9h00): Trạm Công ty CP Beta Peta Media, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

3/11/2020 (8h00-14h00): Một phần xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên

3/11/2020 (9h00-11h30): Trạm Nhà thiếu nhi, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

3/11/2020 (11h00-13h30): Trạm Thanh tra tỉnh An Giang, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

4/11/2020 (7h30-13h00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

4/11/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Phước, Mỹ Quý, TP Long Xuyên

4/11/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Đức, TP Long Xuyên

4/11/2020 (8h30-10h00; 9h30-11h00; 10h30-12h00): Một phần phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên

5/11/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

1/11/2020 (7h30-12h00): Một phần TT An Châu (KV trạm cấp nước An Châu, trạm Kho bạc châu Thành), huyện Châu Thành

1/11/2020 (12h00-17h00): Một phần TT An Châu (KV dọc QL 91 bên trái từ cầu Mương Út Xuân đến cầu Xếp Bà Lý), huyện Châu Thành

3/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Cần Đang (KV Cần Thới), huyện Châu Thành

4/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Thạnh (KV 3 Kiểm, hầm cá Nam Việt), huyện Châu Thành

5/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Lời (từ UBND xã đến KDC Tân Thành) huyện Châu Thành

6/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KV kênh Nông Trường), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

5/11/2020 (8h30-16h00): Xã Long Kiến; một phần xã Long Điền B (trừ ấp Long Phú); Ấp An Thái, xã Hòa Bình; Ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

5/11/2020 (7h30-17h00): Xã Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú

6/11/2020 (9h00-17h00): Đường Tôn Đức Thắng, dãy số lẽ từ Xưởng Cơ khí đến nhà số 489, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

31/10/2020 (7h00-17h00): Phường Long Sơn, TX Tân Châu; Xã Long Hòa, huyện Phú Tân

3/11/2020 (7h30-17h00): Xã Tân An, TX Tân Châu

4/11/2020 (7h00-17h00): Phường Long Phú, TX Tân Châu; Xã Phú Long, huyện Phú Tân

5/11/2020 (7h00-17h00): Xã Tân An, Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

3/11/2020 (7h30-17h00): KV dọc Kinh H xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

3/11/2020 (7h30-17h00): Xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

4/11/2020 (7h30-17h00): Xã Bình Thành; Thoại Giang (trừ ấp Bắc Thạnh, Mỹ Giang), Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

5/11/2020 (7h30-17h00): Khu dưỡng lão xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

5/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Trung Sơn, Tân Đông, thị trấn Óc Eo (KV vành đai núi Ba Thê); Ấp Kiên Hảo, Bình Thành, xã Bình Thành; Ấp Tân Thành, Tân Vọng, Tân Huệ, Tân Hiệp, xã Vọng Thê; Ấp Phú An, Phú Hiệp, Phú Hùng, xã An Bình, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

31/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thuận, Bình Chiến, xã Bình Long; Ấp Bình Lộc, Bình Chơn, Bình Thạnh, Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú

6/11/2020 (11h00-13h00): Ấp Vĩnh Tiền, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

4/11/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Hưng, Phú Bình, Bình Thạnh Đông, một phần xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân

Điện lực Tịnh Biên

3/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Văn Giáo, xã Vĩnh Trung, TT Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

4/11/2020 (7h30-17h00): Xã An Hảo, Tân Lợi, Núi Voi, một phần TT Chi Lăng (khóm 3), huyện Tịnh Biên

6/11/2020 (7h30-17h00): Xã An Cư; một phần ấp Vĩnh Thượng, xã Vĩnh Trung; một ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên