Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

18/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần phường Mỹ Hòa (KV Mương Hội, Tây Khánh 6)

18/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần phường Bình Khánh (một phần KV dân cư Sao Mai)

18/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần phường Bình Khánh (một phần KV dân cư Sao Mai)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/8/2023

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh An, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

19/8/2023

7:00 - 18:00

Ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2 thuộc xã Long Điền A; Ấp Long Hòa thuộc TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

18/8/2023

6:00 - 17:00

Xã Khánh Hòa; Mỹ Đức; Mỹ Phú, huyện Châu Phú. Phường Vĩnh Mỹ: Đường Tôn Đức Thắng từ trạm điện Vĩnh Mỹ đến cầu Kinh đào; Đường Kinh đào từ khóm Mỹ Hòa đến đường Ven bãi; Chợ Kinh đào, KDC Kinh đào, tuyến dân cư Mỹ Hòa, kinh 2; Xã Vĩnh Châu (trừ KV đường Nguyễn Thị Minh Khai - kinh 4), TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

18/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; Phú Hữu, huyện An Phú

20/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân An; Tân Thạnh; Vĩnh Hòa, TX Tân Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thoại Sơn

18/8/2023

8:30 - 11:30

TBA T8 Mỹ Phú Đông, ấp Tân Vọng, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

20/8/2023

8:30 - 9:30

TBA NM nước Núi Sập, huyện Thoại Sơn

20/8/2023

9:30 - 10:30

TBA bưu điện huyện Thoại Sơn, huyện Thoại Sơn

20/8/2023

10:30 - 11:40

TBA trại giam Định Thành , huyện Thoại Sơn

20/8/2023

13:00 - 14:00

TBA trại giam ông cò, huyện Thoại Sơn

20/8/2023

14:30 - 15:30

TBA Công ty CP XNK thủy sản An Mỹ 1, huyện Thoại Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Phú

18/8/2023

5:30 - 6:00

Xã Ô Long Vỹ; Một phần ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành, Mỹ Phó, Mỹ Chánh thuộc xã Mỹ Đức; một phần ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Lợi thuộc xã Khánh Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

18/8/2023

6:00 - 17:00

Ấp Khánh Mỹ, Khánh Bình, Khánh Phát, Khánh Lợi, Khánh Hòa, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Châu thuộc xã Khánh Hòa. Khu TTTM Kênh Đào, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

18/8/2023

7:30 - 17:00

Xã Đào Hữu Cảnh; Ấp Bình An, Bình Tây thuộc xã Bình Phú

18/8/2023

8:00 - 17:00

TBA trạm bơm Ông Thiện Đông Kênh 5; TBA trạm bơm Ông Thắm Đông Kênh 5, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú

18/8/2023

17:00 - 17:30

Xã Ô Long Vỹ; Một phần ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thành, Mỹ Phó, Mỹ Chánh thuộc xã Mỹ Đức; một phần ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Lợi thuộc xã Khánh Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng, Mỹ Quý, Mỹ An, Mỹ Thạnh thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tri Tôn

18/8/2023

8:00 - 17:00

TT Tri Tôn; Núi Tô; Tà Đảnh, huyện Tri Tôn. Một phần xã Tân Lập, TX Tịnh Biên. Một phần xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú. Một phần xã Vĩnh An, huyện Châu Thành

19/8/2023

7:00 - 17:00

Xã Châu Lăng; Lương Phi; Ba Chúc; Lê Trì; Vĩnh Phước; Lạc Quới; Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tịnh Biên

18/8/2023

7:30 - 11:00

Một phần phường Chi Lăng (KV chợ Chi Lăng, khóm 1, bưu điện Chi Lăng); Một phần xã An Hảo (KV UBND xã An Hảo đến chùa Bửu Sơn), TX Tịnh Biên

18/8/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân An, Tân Thành, xã Tân Lập, TX Tịnh Biên. Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú

18/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Văn Trà, xã Văn Giáo; Một phầm khóm Hòa Hưng, phường Nhà Bàng, TX Tịnh Biên

18/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần xã An Cư (KV từ UBND xã An Cư đến trạm bơm cấp II 3 tháng 2), TX Tịnh Biên