Điện lực Long Xuyên

8/11/2020 (6h30-7h00; 17h00-17h30): Một phần phường Bình Đức (từ nhà máy cấp Nước đến cầu Xếp Bà Lý bên trái), TP Long Xuyên

10/11/2020 (7h30-15h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KDC Hòa Thạnh), TP Long Xuyên

10/11/2020 (7h30-17h00): Xã Mỹ Khánh, một phần phường Mỹ Hòa (từ cầu Mương Khai Nhỏ đến đầu đường Làng Giáo Viên), TP Long Xuyên

11/11/2020 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Long (đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã tư Lý Thái Tổ đến cầu Cái Sơn)

11/11/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Đông Xuyên (KDC Nam Bà Bầu), TP Long Xuyên

11/11/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV Xẻo Trôm 8), TP Long Xuyên

11/11/2020 (8h00-9h30): Một phần phường Mỹ Thới (KV vàm Cái Sao trên), TP Long Xuyên

11/11/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Bình (đường Lê Lai, Lê Lợi), TP Long Xuyên

11/11/2020 (9h00-10h00): Một phần phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh (khu vực QL 91 bên trái từ NM Xi măng An Giang đến cầu Cái Sao)

11/11/2020 (10h00-11h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (từ cầu Cái Sao đến cầu Cái Dung phía bên phải QL 91)

11/11/2020 (10h30-11h30; 11h30-12h30): Một phần phường Mỹ Thới (KV dọc rạch Ngọn Cái Sao)

12/11/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Mỹ Thới (KV vàm Gòi Lớn) - TP Long Xuyên

12/11/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Mỹ Hòa (KV TĐC Bắc HHH 1), TP Long Xuyên

12/11/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Quý (ASSH KCN Mỹ Quý), TP Long Xuyên

12/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (KV cầu Ông Đình), TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

8/11/2020 (7h30-17h00): Một phần TT An Châu, xã Bình Hòa (KV QL 91 bên phải từ XNĐN Châu Thành đến cổng KCN Bình Hòa), huyện Châu Thành

8/11/2020 (7h30-17h00): Một phần TT An Châu, xã Bình Hòa (KV QL 91 bên Trái từ cầu Xếp Bà Lý đến KCN Bình Hòa), huyện Châu Thành

10/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Hanh (KV rạch Vĩnh Hanh), huyện Châu Thành

12/11/2020 (7h30-9h30): Một phần TT An Châu (KV vàm Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

12/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (từ cầu sắt Vĩnh Nhuận đến UBND xã Tân Phú) 

12/11/2020 (10h00-12h00): Một phần xã Bình Hòa (KV bến đò nhà Thí), huyện Châu Thành

12/11/2020 (13h00-15h00): Một phần xã Bình Hòa (KV Phủ Thờ), huyện Châu Thành

13/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Hòa (KV rạch Kinh Quít), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

8/11/2020 (8h30-17h00): Xã Hội An, Hòa An, Hòa Bình, An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới), Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung), huyện Chợ Mới 

11/11/2020 (8h30-17h00): Nhánh rẽ TB Hai Mía; Ba Bứa thuộc xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới

12/11/2020 (9h00-15h00): Một phần nhánh rẽ Mộ Ông Ba thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

10/11/2020 (7h30-17h00): Đường Louis Pasteur (Vĩnh Phú) từ Ban tự quản khóm đến đường Trường Đua, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

11/11/2020 (7h30-17h00): KV TL 957 và Dung Thăng, xã Vĩnh Hội Đông; Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú

Điện lực Tân Châu

10/11/2020 (7h00-17h00): Phường Long Phú, TX Tân Châu

10/11/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Hữu, huyện An Phú

11/11/2020 (7h30-17h00): Xã Vĩnh Xương, Phú Lộc, TX Tân Châu

12/11/2020 (7h00-17h00): Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân

12/11/2020 (7h30-17h00): Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân

Điện lực Phú Tân

12/11/2020 (7h00-17h00): Một phần TT Phú Mỹ, TT Chợ Vàm, xã Phú Thọ, Phú An, Phú Thạnh, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

11/11/2020 (7h00-11h00): KV mương số 7 hướng về kênh Phú Tuyến 2, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn

11/11/2020 (13h00-17h00): KV hướng về KDC Vọng Thuê, huyện Thoại Sơn

12/11/2020 (7h00-17h00): Khóm An Hòa B, TT Ba Chúc, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

8/11/2020 (7h30-17h00): Một phần TT Tịnh Biên (khóm Xuân Hòa, Xuân Phú, Xuân Bình), một phần xã An Nông (ấp Tân Biên), huyện Tịnh Biên

8/11/2020 (7h30-13h00): Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

8/11/2020 (11h00-13h00): Khóm Sơn Đông, Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng; một phấn ấp Thới Hòa, Thới Thuận, xã Thới Sơn, Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên

13/11/2020 (9h00-15h00): Xã An Cư, huyện Tịnh Biên