Ngày

Giờ

Điện lực Long Xuyên

6/9/2023

7:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Thạnh (NM ván okal, khu Cái Sao Bờ Hồ, vùng nuôi Mỹ Thạnh), TP Long Xuyên

7/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường Mỹ Phước (KDC Tây Đại Học), TP Long Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Mới

7/9/2023

7:00 - 18:00

TBA Ngoại Ô thuộc TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Đốc

6/9/2023

7:30 - 15:00

Tuyến dân cư kênh Huỳnh Văn Thu; Các trạm bơm kinh 2; trạm xử lý nước thải, phường Châu Phú B và xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc

6/9/2023

11:00 - 14:00

Ngân hàng Kiên Long, đường Phan Văn Vàng, phường Châu Phú B; Kho bạc nhà nước TP Châu Đốc, đường Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

6/9/2023

14:00 - 17:00

Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ nhà số 612 đến nhà số 636. Cơ sở đường phèn Minh Kim, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

6/9/2023

8:00 - 17:00

Xã Vĩnh Lộc; Phú Hữu, huyện An Phú

7/9/2023

8:00 - 17:00

Phường Long Phú; Xã Tân An; Tân Thạnh; Vĩnh Hòa, TX Tân Châu. Xã Phú Hiệp; Long Hòa, huyện Phú Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tân

6/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Phú Xuân; Hiệp Xương (KV nam kênh Phú Bình), huyện Phú Tân