Điện lực Long Xuyên

5/12/2020 (7h00-16h00): Một phần phường Mỹ Thạnh (KV Bờ Hồ Cái Sao, Tây An), TP Long Xuyên

6/12/2020 (7h30-12h00): Một phần phường Mỹ Phước (KDC Xẻo Trôm mở rộng, BX Long Xuyên)

6/12/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Quý (KDC Mỹ Quý), TP Long Xuyên

6/12/2020 (12h00-17h00): Một phần phường Mỹ Phước (KV Xẻo Trôm đường từ Công ty Vận tải Ôtô đến rạch Mương Khai), TP Long Xuyên

6/12/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Đông Xuyên (KDC Lý Thái Tổ), TP Long Xuyên

8/12/2020 (8h00-13h00): Một phần phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

8/12/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

8/12/2020 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

8/12/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên

8/12/2020 (13h30-17h00): Một phần phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên

9/12/2020 (8h00-12h00): Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

9/12/2020 (8h00-12h00; 13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

9/12/2020 (8h00-13h00; 13h00-17h00): Một phần phường Mỹ Long, TP Long Xuyên

9/12/2020 (13h00-17h00): Một phần phường Bình Đức, TP Long Xuyên

10/12/2020 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

10/12/2020 (8h00-14h00; 13h30-17h00): Một phần phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên

11/12/2020 (8h00-11h30): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

11/12/2020 (8h00-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên

11/12/2020 (12h00-13h30): Một phần phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

6/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Hòa (từ cổng KCN Bình Hòa đến cầu Bình Hòa), xã An Hòa, huyện Châu Thành

6/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Bình Hòa, xã Cần Đăng, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Nhuận (dọc TL 941 từ Ban CTCC đến trường trung học Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

6/12/2020 (13h00-16h00): Một phần xã Bình Hòa, xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi (từ cầu Chùa đến UB xã Vĩnh Lợi), huyện Châu Thành

6/12/2020 (17h00-17h30): Một phần KCN Bình Hòa, xã Bình Hòa (khu vực Công ty May Thái Lan, Công ty Samho), huyện Châu Thành

6/12/2020 (17h30-18h00): Xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, một phần TT An Châu (từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Út Xuân phía bên trái), huyện Châu Thành

9/12/2020 (7h30-13h00): Một phần xã Bình Hòa (KV ngã 3 Lộ tẻ), huyện Châu Thành

9/12/2020 (8h00-17h00): Một phần TT An Châu (KV Vàm CCĐ, nhà thờ An Châu)

9/12/2020 (11h00-15h00): Một phần TT An Châu (QL 91 phía tay trái từ kho đạn đến cầu CCĐ)

9/12/2020 (17h00-17h30): Xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, một phần TT An Châu (từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Út Xuân phía bên trái), huyện Châu Thành

10/12/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh (KV hầm cá Nam Việt, TB 3 Kiểm). Một phần xã Vĩnh Thành (KV 3 Dố), huyện Châu Thành

10/12/2020 (10h00-12h00): Một phần xã Vĩnh Thành (KV chùa Miên, 6 Miên, Chín Liền)

10/12/2020 (17h00-17h30): Một phần xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình (dọc TL 941 từ UBND xã Vĩnh Hanh đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

10/12/2020 (17h00-17h30): Một phần xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh An, xã Tân Phú (dọc TL 941 từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10), huyện Châu Thành

11/12/2020 (17h00-17h30): Một phần xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình (dọc TL 941 từ UBND xã Vĩnh Hanh đến trường THPT Vĩnh Bình), huyện Châu Thành

11/12/2020 (17h00-17h30): Một phần xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh An, xã Tân Phú (dọc TL 941 từ trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

8/12/2020 (9h00-17h00): Một phần xã Hội An (từ chợ Cái Tàu đến cầu Cựu Hội ); Một phần xã Mỹ An (từ cầu Cựu Hội đến mương Xã Năng), huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

5/12/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Phước Hưng từ TBA 110kV An Phú đến cầu Thầy Ban. Một phần thị trấn An Phú, huyện An Phú

5/12/2020 (7h00-7h20; 17h00-17h20): Một phần khóm An Thạnh giáp Đa Phước; Xã Đa Phước (trừ ấp Phước Quảng TL957); Xã Vĩnh Trường, huyện An Phú

8/12/2020 (7h30-13h00): KDC khóm 8 mở rộng nối dài; KDC Ngọc Hầu, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc

8/12/2020 (7h30-17h00): Trạm T3 Đa Phước trụ 472AP/206 tuyến 472AP

9/12/2020 (7h30-17h00): Đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

10/12/2020 (8h00-16h00): KDC chợ Kinh Đào, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc

11/12/2020 (9h00-14h00): Một phần phường Núi Sam (từ miếu Cô Năm đến cống Đồn; đường Bến Vựa, Vĩnh Xuyên, Vĩnh Phuớc); xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc

11/12/2020 (13h00-17h00): Đường Thủ Khoa Nghĩa từ hẻm 3 đến Louis Pasteur, phường Châu Phú A - TP Châu Đốc

11/12/2020 (13h00-17h00): Đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A: Bên phải trái tuyến, dãy số lẻ: từ nhà số 171 đến hẻm Miếu Ông Hàn; Bên phải tuyến, dãy số chẵn: từ nhà số 132 (nhà cổ) đến nhà số 226; Đường Nguyễn Đình Chiểu.

Điện lực Tân Châu

6/12/2020 (7h00-17h00): Phường Long Thạnh, Long Sơn, TX Tân Châu; Xã Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh, huyện Phú Tân

8/12/2020 (7h00-17h00): Xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu 

9/12/2020 (7h30-17h00): Xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú

11/12/2020 (7h00-17h00): Phường Long Hưng, TX Tân Châu

Điện lực Thoại Sơn

5/12/2020 (8h00-16h00): KV dọc kênh Ba Dầu, ấp Tân Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

8/12/2020 (7h30-17h00): KV Bắc Dục, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

8/12/2020 (7h30-15h00): Trạm MDC 1, trạm MDC 2, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

8/12/2020 (7h30-16h00): KV ấp Đông An; KV dọc kênh Nông Dân, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn

8/12/2020 (7h30-16h00): KV dọc kênh MPĐ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn

8/12/2020 (7h30-16h00): KV dọc kênh Phú Tiến, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn

9/12/2020 (9h00-10h30): KV KDC Kênh F ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

9/12/2020 (13h30-15h00): KV ấp Hòa Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

10/12/2020 (9h00-10h30): KV Ba Thê Cũ 2, ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn

10/12/2020 (10h00-12h00): Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch (KV cặp sông từ lộ Ông Cường đến cầu Mương Trâu), huyện Thoại Sơn

10/12/2020 (13h00-14h00): KV ấp Trung Sơn, TT Óc Eo, huyện Thoại Sơn

11/12/2020 (13h00-17h00): KV trại giống Định Thành, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

8/12/2020 (8h00-17h00): Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú

Điện lực Tri Tôn

7/12/2020 (8h00-11h00): Một phần xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (KV dọc tỉnh lộ 948). 

Điện lực Tịnh Biên

7/12/2020 (8h00-11h00): Thị trấn Chi Lăng (KV dọc TL 948) huyện Tri Tôn. Xã Tân Lợi, An Hảo, khóm 3 thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên

7/12/2020 (8h00-13h00): Ấp Thiên Tuế, Rau Tần, Vồ Đầu, Vồ Bà, xã An Hào; ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên

7/12/2020 (17h00-17h30): Xã Văn Giáo, Vĩnh Trung, Thới Sơn, Nhơn Hưng, Núi Voi, An Phú, An Cư, An Nông, TT Tịnh Biên, TT Nhà Bàng, một phần TT Chi Lăng (từ chợ Chi Lăng đến Vĩnh Trung), huyện Tịnh Biên

8/12/2020 (5h00-5h30): Xã Văn Giáo, Vĩnh Trung, Thới Sơn, Nhơn Hưng, Núi Voi, An Phú, An Cư, An Nông, TT Tịnh Biên, TT Nhà Bàng, một phần TT Chi Lăng (từ chợ Chi Lăng đến Vĩnh Trung), huyện Tịnh Biên

9/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã An Hảo (ấp An Lợi), huyện Tịnh Biên

10/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Sơn (ấp Thới Thuận Sơn Tây, Thới Sơn nối dài), huyện Tịnh Biên

10/12/2020 (7h30-17h00): Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên

11/12/2020 (6h00-17h00): Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú. Một phần xã Tân Lập (ấp Tân Thành, Tân An), huyện Tịnh Biên