Điện lực Long Xuyên

10/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Hòa (đường Nguyễn Hoàng, khu Bắc Hà Hoàng Hổ, Golden, Tây Khánh A, Mương Thi, chùa Phước Hậu), TP Long Xuyên

12/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

12/1/2021 (8h00-16h00): Một phần phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên

12/1/2021 (8h00-12h00): Một phần phường Mỹ Hòa; Một phần phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

13/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên

13/1/2021 (8h00-13h00): Một phần phường Bình Đức, TP Long Xuyên

14/1/2021 (7h30-17h00): Một phần phường Mỹ Thới; Một phần phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên

Điện lực Châu Thành

9/1/2021 (18h00-21h00): Một phần xã Vĩnh Bình, Tân Phú, Vĩnh An (dọc TL 941 từ Trường THPT Vĩnh Bình đến cầu số 10), huyện Châu Thành

10/1/2021 (17h00-17h30): Một phần KCN Bình Hòa (KV Cty May Thái Lan, Cty SAMHO, Lữ Đức Nhuận), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành

12/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Thành (KV Ba Dồ, Nguyễn Văn Tỏ), huyện Châu Thành

12/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Hanh (KV xóm Người Chăm), huyện Châu Thành

13/1/2021 (7h30-17h00): Một phần TT An Châu (KV QL 91 bên phải từ cầu Xếp Bà Lý đến đầu lộ Hãng Nước mắm), huyện Châu Thành

13/1/2021 (8h30-14h00): TB kênh 2; TB kênh 4 Nam Ranh Làng, xã Vĩnh Nhuận huyện Châu Thành

13/1/2021 (8h30-14h00): Trạm Tây Phú 2; TB 5 Rở A, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành

13/1/2021 (8h30-14h00): Một phần xã Vĩnh Nhuận (KDC Nông Trường 4, KDC Tân Lợi)

13/1/2021 (9h00-15h00): Trạm Tâm Sông Việt, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành

14/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Bình (từ cầu số 5 đến UBND xã Tân Phú)

15/1/2021 (7h30-10h00): Một phần TT An Châu (KV QL 91 bên trái từ Cty Huy Phát đến cầu Mương Út Xuân), huyện Châu Thành

Điện lực Chợ Mới

13/1/2021 (8h30-17h00): Xã An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới); Một phần xã Hòa Bình (từ Bưu điện Hòa Bình đến cầu Đề Lăng); Một phần xã Mỹ An (từ cống Tư Há đến ngã 3 Cựu Hội), huyện Chợ Mới

Điện lực Châu Đốc

12/1/2021 (7h30-17h00): KDC Vĩnh Ngươn, phường Vĩnh Ngươn

12/1/2021 (7h30-17h30): Nhà thi đấu thể thao An Phú, trụ 476AP/30/27A/1, thị trấn An Phú

12/1/2021 (7h30-17h30): Trung tâm dạy nghề An Phú, trụ 476AP/30/29/11, thị trấn An Phú

12/1/2021 (7h30-17h30): Công ty TNHH Giang Ngọc Nam, trụ 476AP/30/40A, xã Vĩnh Hội Đông

12/1/2021 (7h30-17h30): Trại cá Võ Văn Hiếu, trụ 476AP/30/46/25/1, xã Vĩnh Hội Đông

12/1/2021 (7h30-17h30): Công ty XD Cầu Đường An Giang, trụ 476AP/30/46/32/1, xã Vĩnh Hội Đông

12/1/2021 (7h30-17h30): Trạm bơm Lý Ngọc Long, trụ 472AP/29/5/1, thị trấn An Phú

12/1/2021 (7h30-17h30): Trạm biến áp Phương Tân, trụ 472AP/54, thị trấn An Phú

12/1/2021 (7h30-17h30): Trạm bơm Tổ liên kết số 4 Nguyễn An Tâm, trụ 472AP/116/1, xã Đa Phước

12/1/2021 (7h30-17h30): Trạm T5 TT. An Phú, trụ 472AP/100, thị trấn An Phú (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

12/1/2021 (7h30-17h30): Trạm T3 La Ma, trụ 472AP/79/3/56, xã Vĩnh Trường (bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang)

13/1/2021 (7h30-9h30): KDC Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc

13/1/2021 (7h30-17h00): Tổ hợp tác sản xuất số 6 (trạm bơm Nguyễn Văn Lên 1), trụ 471CĐ/126/10, phường Châu Phú B

13/1/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Áp lực số 4, trụ 471CĐ/103A/3/1, phường Châu Phú A

13/1/2021 (7h30-17h00): Chùa Huỳnh Đạo, trụ 471CĐ/140/4, phường Núi Sam

13/1/2021 (7h30-17h00): Nghĩa trang nhân dân TP Châu Đốc, trụ 471CĐ/136B/37B/7, xã Vĩnh Châu

13/1/2021 (7h30-17h00): Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, trụ 471CĐ/148/25/1, phường Núi Sam

13/1/2021 (7h30-17h00): Khách sạn An Thạnh Hưng, trụ 471CĐ/157/8B, phường Núi Sam

13/1/2021 (7h30-17h00): BCH QS phường Vĩnh Ngươn, trụ 475CĐ/79/1/39, phường Vĩnh Ngươn

13/1/2021 (7h50-8h00; 17h00-17h10): Một phần phường Núi Sam gồm: Tân Lộ Kiều Lương từ cầu số 4 cũ đến Lăng Ông Thoại Ngọc Hầu; Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Hoàng Đạo Cật, Châu Thị Tế, Mai Văn Tạo, đường Vòng Núi Sam; Trung tâm thương mại Núi Sam, chợ Vĩnh Đông.

13/1/2021 (8h00-17h00): Một phần phường Núi Sam (từ Lăng Thoại Ngọc Hầu đến cầu Cống Đồn, khóm Vĩnh Phước, Vĩnh Xuyên); Xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc

14/1/2021 (7h30-17h30): Đường Châu Long từ La Thành Thân đến Mương Thủy, phường Vĩnh Mỹ

15/1/2021 (7h30-17h00): HTX NN Cây Trâm (trạm bơm Năm Bành), trụ 471CĐ/218B/32/1T, xã Vĩnh Tế

15/1/2021 (7h30-17h00): UBND xã Vĩnh Tế, trụ 471CĐ/233B/2/1, xã Vĩnh Tế

15/1/2021 (7h30-17h00): Tổ hợp tác số 5 Dương Văn Bé, trụ 471CĐ/237/19, xã Vĩnh Tế

15/1/2021 (7h30-17h00): CS nuôi trồng thủy sản Trần Văn Quan, trụ 471CĐ/218B/32/11P, xã Vĩnh Tế

15/1/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Mương 6 Cừ, trụ 477CĐ/7/61, xã Vĩnh Châu

15/1/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Mương Trường Học, trụ 477CĐ/7/84, xã Vĩnh Châu

15/1/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Hiệp Thạnh (Lâm Văn Hùng), trụ 477CĐ/7/86, xã Vĩnh Châu

15/1/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Xuất khẩu 1, trụ 477/7/142, xã Vĩnh Châu

15/1/2021 (7h30-17h00): Trạm bơm Kênh 10, trụ 477CĐ/7/182, xã Vĩnh Châu

15/1/2021 (7h30-17h00): TBA T1 Ba Nhịp bán tổng cho Cty Điện Nước An Giang, trụ 471CĐ/218B/9, xã Vĩnh Tế

15/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Châu KV Kinh 7 từ Kinh đào đến TDC Huỳnh Văn Thu, TP Châu Đốc

Điện lực Tân Châu

9/1/2021 (8h00-16h00): Phường Long Thạnh, TX Tân Châu  

12/1/2021 (7h30-17h00): Phường Long Phú; xã Phú Vĩnh, TX Tân Châu

13/1/2021 (7h30-17h00): Xã Lê Chánh; xã Châu Phong, TX Tân Châu

14/1/2021 (7h30-17h00): Xã Vĩnh Xương; xã Tân An, TX Tân Châu 

Điện lực Thoại Sơn

12/1/2021 (8h00-16h00): Xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn

12/1/2021 (8h30-9h30): TBA DNTN Phúc Khang, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

12/1/2021 (9h40-10h40): TBA Trạm bơm 7 Khoái trụ 3/277/98A, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn

12/1/2021 (10h50-11h40): TBA Nguyễn Văn Tựu trụ 1/146/87/96A, Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

12/1/2021 (13h10-14h10): TBA Nguyễn Thanh Xuân trụ 1/146/89/114/1, Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

12/1/2021 (14h20-15h00): TBA Nguyễn Văn Bình 2 trụ 1/146/87/79/8, Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

12/1/2021 (15h20-16h20): TBA Nguyễn Văn Bình, Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

13/1/2021 (8h30-9h30): TBA Đặng Thị Minh Yên trụ 6-8/19/1, Định Thành, huyện Thoại Sơn

13/1/2021 (9h00-11h00): KV chợ cũ Phú Hòa, KV từ ngã 4 Phú Hòa đến nhà máy Cao Văn, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.

13/1/2021 (9h30-10h30):TBA Nhà máy Nước Núi Sập trụ 7/15A/1, Định Thành, huyện Thoại Sơn

13/1/2021 (10h40-11h30): TBA Nhà máy Xử lý chất thải rắn Thoại Sơn trụ 7/137/12A/4, TT Núi Sập

13/1/2021 (13h00-14h00): TBA Nguyễn Nhật Hoai trụ 9/88/31/1, Bình Thành, huyện Thoại Sơn

13/1/2021 (13h00-15h00): KV từ đình Phú Hòa đến chùa Cô Tám, ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa

13/1/2021 (15h30-16h30): KV Bắc Dục, Phú Thuận, huyện Thoại Sơn

14/1/2021 (8h30-9h30): TBA bờ bắc kênh Nốp Lê trụ 5/245/17, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

14/1/2021 (9h00-10h30): KV chợ Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

14/1/2021 (9h30-10h30): TBA Đầu kênh Sáu Hiền trụ 4/231, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn

14/1/2021 (10h40-11h40): TBA kênh Hậu Chợ trụ 5/274/3, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn.

14/1/2021 (13h00-14h00): TBA DNTN Lương thực Trường Thọ trụ 4/262C, xã Mỹ Phú Đông

14/1/2021 (13h30-15h00): KDC Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

14/1/2021 (14h00-15h00): TBA DNTN Lương thực Trường Thọ 2 trụ 4/262C, xã Mỹ Phú Đông

15/1/2021 (9h30-10h30): TBA Lâm Văn Quáng trụ 3-1/174, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

15/1/2021 (10h40-11h40): TBA Phù Anh Dũng trụ 1/146/18/2, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

15/1/2021 (14h20-15h20): TBA Trần Quốc Thanh trụ 1/146/87/2/43/1, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn

15/1/2021 (15h30-16h30):  TBA kênh ông 5 Quận trụ 1/146/87/9A , xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn

Điện lực Châu Phú

12/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú

13/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Chánh, xã Bình Long; Ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu; Ấp Vĩnh Hưng, Vĩnh Quý, xã Vĩnh Thạnh Trung; Ấp Mỹ Phó, Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức; Ấp Khánh An, Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú

Điện lực Phú Tân

13/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân

14/1/2021 (8h00-17h00): Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân

Điện lực Tri Tôn

9/1/2021 (18h00-21h00): Toàn huyện Tri Tôn

15/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã An Tức, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn

Điện lực Tịnh Biên

9/1/2021 (18h00-21h00): Xã Thới Sơn, Văn Giáo, Nhơn Hưng, Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo, An Phú, An Cư, An Nông, TT Nhà Bàng, TT Chi Lăng, TT Tịnh Biên, Một phần xã Tân Lập (ấp Tân Thành, Tân An), huyện Tịnh Biên; Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú